!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Årsmøte i Tromsø

Nåværende leder i Tromsø Sameforening, Anita Lervoll, tar ikke gjenvalg på grunn av jobbsituasasjon. Årsmøtet må nå velge ny leder.

 

Romssa Sámiid Searvi arrangerer årsmøte fredag 28. mars. Da skal blant annet ny leder velges, ettersom nåværende leder Anita Lervoll beklagligvis ikke tar gjenvalg. Årsmøtet avholdes på Guovssahas mánáidgárdi kl. 20:00-22:00.

Publisert: 26.02.2008

Martin Urheim leder sameforeningas valgkomité. Han oppfordrer alle som har lyst på tillitsverv eller tur til landsmøte om å kontakte ham på tlf. 995 06 195.

Styret i Tromsø sameforening har fra årsmøtet 2007 bestått av:

 • Leder: Anita Lervoll
 • Styremedlem: Marit Einejord (sekretær)
 • Styremedlem: Inger Dagsvold (kasserer)
 • Styremedlem: Paul Bendikk Jåma
 • Styremedlem: Tone Østby

Varamedlemmer har vært: Svenn-Egil Knutsen, Synnøve Angell og Siri Gaski.

Informasjonsmøte og høringsuttalelser

Av styrets forslag til årsmelding kommer det frem at foreningen har holdt et åpent informasjonsmøte om Samerettsutvalget II. Innleder på møtet var Else Grete Broderstad, medlem av samerettsutvalget II. Informasjonsmøtet ble holdt på Studenthuset Driv 12. desember med sosialt samvær etterpå.

Videre går det frem av årsmeldingen at Sameforeningen har utarbeidet høringsuttalelse til kommunedelplaner i Tromsø kommune. Her påpekte man at samiske saker må integreres i kommunens planverk.Videre har styret har anmodet Damm Forlag om å trykke et samisk koftehefte med kapitlene fra det store verket ”Norsk bunadsleksikon”.

Nyhetsbrev

Tromsø sameforening har jevnlig sendt ut nyhetsbrev per e-post til ca. 100 registrerte medlemmer, øvrige samiske lag og foreninger i Tromsø, sympatisører og media. Nyhetsbrevene inneholder for det meste informasjon om dagsaktuelle kulturelle hendelser i byen, som for eksempel konserter, samefest og teaterforestilling med Beaivváš Sámi Teáhter. I høst ble også NSR-leders nyhetsbrev formidlet til alle medlemmene, med nytt fra sametingsgruppa og de utfordringer gruppa hadde.

Julebord, konserter og gammebyggingskurs

Tromsø sameforening, Samisk studentforening i Tromsø og Riddu Riddu har arrangert felles julebord i slutten av november 2007. Antallet påmeldte er økende, og til sammen deltok i overkant av 100 kofte/festkledte personer. Lederne for de tre foreningene ønsket gjestene velkommen til julebordet. Etter julebordet var det åpent for dans.

Tromsø sameforening har også vært med på å arrangere konsert/samefest med skoltesamiske Tiina Sanila høsten 2007. Konserten var ment som en Samisk Scene og en mulighet for en ung artist til å profilere seg.

Tromsø kommunes eiendomsforvaltning og Tromsø sameforening arrangerte gammebyggingskurs i Guovssahas mánáidgárdi for å bygge opp et samisk kulturlandskap rundt barnehagen. Det ble også bygget njalla og áiti. Kurset fikk økonomisk støtte fra Tromsø kommune og av SOL som er NSRs studieorganisasjon.

Saksliste for årsmøtet:

 1. Åpning v/leder Anita Lervoll
 2. Konstituering; valg av møteleder, protokollfører og underskrivere
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Godkjenning av styrets årsmelding for 2007
 5. Godkjennning av styrets årsregnskap 2007 med revisjonsberetning
 6. Uttalelser fra årsmøtet
 7. Valg:   - Ny leder, Fire styremedlemmer, Tre rangerte varamedlemmer, Valgkomite (en leder og to medlemmer), To revisorer, Delegater til 40-årsjubileumslandsmøtet/valglandsmøtet på ny-hotellet i Kautokeino i oktober 2008 med rangerte varadelegater. Fem delegater får reise!
 8. Budsjett 2008

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Spenstige uttalelser? av Áile Jávo 27.03.2008 11:26
Kan vi håpe på noen spenstige årsmøteuttalelser i år? Og har valgkomiteen kommet frem til noe forslag på ny leder? Uansett - lykke til med årsmøtet!
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S