!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Eierskapsbegrensinger i kystfiskeflåten
Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen
Kyst- og Fiskeridepartementet behandler nå et forslag om utviklingen av eierskapsstrukturen i kystfiskeflåten. NSR forventer at departementet i den forbindelse gjennomfører grundige drøftinger med Sametinget, spesielt med tanke på den samiske rettsituasjonen hva angår fiskerirettigheter, skriver sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen i et leserinnlegg.

Publisert: 26.02.2008

Over tid har det dessverre skjedd en utvikling med tap av rettigheter fra mindre til større fartøy. NSR har foreslått at en aktiv fisker ikke bør kunne eie og drive mer enn to fartøy. Dette mener vi vil sikre et spredt og variert eierskap i kystfiskeflåten. Jeg vil understreke at det er helt avgjørende å sikre kystflåtens fremtid gjennom hensiktsmessige og forutsigbare rammebetingelser. Strukturen i samiske fiskerier er basert på mindre fartøyer med liten mobilitet, og kystflåten er en viktig del av grunnlaget for bosetting og sysselsetting i sjøsamiske samfunn langs kysten og i fjordene, skriver Thomassen videre i leserinnlegget.

Aktivitetskravet et viktig punkt

Det sentrale punktet i denne sammenhengen er aktivitetskravet i forhold til hvor mange fartøy en fisker kan eie. Fra NSRs side er vi bekymret for en rettighetsutvikling hvor det på flere områder oppfordres til konsentrasjon av eierskap, snarere enn en spredt og differensiert eierskapsstruktur i kystfiskeflåten.

Jeg mener dette er en alvorlig trussel for sjøsamiske kyst- og fjordsamfunn. Både hva angår det materielle grunnlaget for samisk kultur, men det er også en rettighetsutvikling vi på ingen måte kan akseptere all den tid samiske fiskerirettigheter fortsatt ikke er anerkjente av statlige myndigheter, understreker Thomassen.

Ikke krysseierskap

NSR er imot krysseierskap mellom havfiskeflåten og kystfiskeflåten. NSR er også imot en utvikling der kvoterettighetene blir samlet på få og mektige aktører, noe man har åpnet opp for ved at aktører i havfiskeflåten har fått muligheten til også å kjøpe kvoterettigheter i kystfiskeflåten. Jeg vil oppfordre fiskerimyndighetene til en umiddelbar stans av dette, sier Thomassen.

Omfordeling av kvoter

NSR ønsker en omfordeling av kvoter fra den havgående flåten til kystfiskeflåten. Dette vil bedre sikre sysselsetting og bosetting langs kysten og i fjordene. Kystflåten er en viktig premissfaktor i sjøsamisk kultur og det er derfor nødvendig å øke driftsgrunnlaget for denne flåtegruppen, mener Thomassen.

Nye konsultasjoner

Det bekymrer meg at Sametingsrådet ikke straks har krevd nye konsultasjoner i denne saken, med bakgrunn i Kystfiskeutvalgets forslag. Nå må Sametingsrådet snarest handle! Kystfiskeutvalgets konklusjoner tilsier nemlig at Fiskerimyndighetene må tilbaketrekke sine forslag om eierskapsbegrensinger og krysseierskap mellom hav og kystflåten, skriver Ann-Mari Thomassen til sist i leserinnlegget.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S