!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Forlanger samlet vindmølleplan
Gunn-Britt Retter
Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), Gunn-Britt Retter, forlanger at det snarest må utarbeides en helhetlig plan for utbygging av vindmølleparker. Nå tar hun saken opp på Sametinget.

Publisert: 26.02.2008

Retter mener en slik plan må gjelde for hele landet, eventuelt for hele regioner. Under Sametingets plenumsmøte som nå pågår i Karasjok, vil hun fremme et forslag om at Sametinget må bidra til at en slik helhetlig plan utarbeides.

Ikke komme i konflikt med det samiske

- Under planarbeidet bør det foretas risikoanalyser og helhetlig konsekvensutredning der miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvenser utredes. Vindkraftutbyggingen må ikke komme i konflikt med samisk nærings- og kulturutøvelse, uttaler sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter.  Retter understreker immidlertid at hun anser vindkraft som et alternativ for produksjon av energi.

Dagens ordning problematisk

Dagens praksis for behandling av konsesjonssøknader for nye vindkraftutbygginger er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler søknadene etter hvert som de kommer inn. Retter mener dette er problematisk. Resultatet er at i dag blir landområder utbygd med vindmølleparker uten en helhetlig oversikt over utbyggingens samlede konsekvenser.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S