!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Sametingsrådets dårlige politiske håndtverk
Synnøve Solbakken-Härkönen
Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund, Synnøve Solbakken-Härkönen, skriver i et leserinnlegg at Sametingsrådets innstilling i saken om forvaltningen av de statlige samiske videregående skolene rett og slett var et dårlig politisk håndtverk. Solbakken-Härkönen er også leder i Sametingets oppvekst- og utdanningskomité.

Publisert: 25.02.2008

Under det siste komitémøtet på Sametinget, var vi vitner til en merkverdig seanse. Oppvekst- og utdanningskomiteen behandlet en sak om forvaltningen av de statlige samiske videregående skolene. Dette er en stor og prinsipiell sak. Ikke bare handler den om fremtiden for den samiske videregående opplæringen, men like mye handler den om hva slags rolle Sametinget skal ha i det samiske samfunnet, poengterer Solbakken-Härkönen.

Unødvendig trenering

Allerede i november 2007 ba komiteen Sametingsrådet om å gjennomføre en grundigere utredning av saken. Dette for å ha et bedre grunnlag når vi skulle behandle saken. Dessverre unnlot Sametingsrådet å gjøre dette. Som komitéleder synes jeg det er meget beklagelig, da Sametingsrådet på denne måten bidrar til å trenere saken. En slik trenering er ingen tjent med. Ikke minst er dette uheldig i forhold til lærere og elever ved de videregående skolene som dermed fortsatt må leve under usikre forhold hva gjelder fremtidig forvaltning, skriver Solbakken-Härkönen videre i leserinnlegget.

Dårlig politisk håndtverk

Sametingsrådets innstilling i denne viktige saken var meget tynn, og behandlingen i etterkant viste at det rett og slett var et dårlig politisk håndtverk fra rådets side. Sametingsrådet hadde foreslått at staten fortsatt skal ha det overordnede ansvar for virksomheten, men at forvaltningen blir lagt til fylkeskommunen. Dette var Norske Samers Riksforbund (NSR) grunnleggende uenig i. Vårt mål er tvert i mot at Sametinget selv skal forvalte den samiske videregående opplæringen, understeker lederen i Sametingets oppvekst- og utdanningskomité.

Overraskende helomvending 

Til vår store overraskelse gjorde Arbeiderpartiets sametingsgruppe helomvending i saken, og valgte å støtte NSRs forslag. Dette på bekostning av forslaget fra eget Sametingsråd. Vi er overrasket fordi vi hadde forventet at Sametingsrådet i en slik prinsipielt viktig sak hadde forankret sitt forslag i eget partis ideologi etter grundige vurderinger og politisk behandling internt i partiet.

Når det er sagt, er vi selvsagt fornøyd med at NSRs syn fikk gjennomslag, og vi forventer at Sametingsrådet lojalt følger opp det Sametingets flertall har bestemt, skriver Solbakken-Härkönen til slutt.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S