!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Inviterer Direktoratet for Naturforvaltning til Sametinget
NSR sametingsgruppe inviterer Direktoratet for Naturforvaltning (DN) til Sametinget i forbindelse med Sametingets plenumsmøte i Karasjok. Sametingsrepresentant Rita-Alise Porsanger uttaler i en pressemelding at DN ville ha nytte av å bli bedre kjent med samiske forhold og med det samiske folkevalgte organet.

Publisert: 22.02.2008

Porsanger mener dette kom tydelig frem i forbindelse med DNs forslag om å innskrenke det tradisjonelle sjølaksefisket. Forslaget har vakt sterke reaksjoner fra samisk hold.

Forslaget en katastrofe

- En innskrenking i sjølaksefisket i det omfanget DN har foreslått, vil innebære en katastrofe for sjølaksefisket som næring i de sjøsamiske områdene. Når slike forslag fremmes fra direktoratet, skapes det unødvendig usikkerhet blant næringsutøverne. Forslaget vitner om at DN har liten eller ingen kjennskap til samiske tradisjoner og forhold. Vi ønsker å få i stand en dialog, og inviterer derfor representanter for DN til å overvære et av Sametingets kommende plenumsmøter, sier sametingsrepresentant for NSR, Rita-Alise Porsanger.

Bedre og tettere samarbeid

Porsanger vil også få i stand et bedre og tettere samarbeid mellom Sametinget og Direktoratet for Naturforvaltning i saker som har direkte konsekvenser for den samiske befolkningen. Med samarbeid og dialog kan man komme frem til felles løsninger som er akseptable for alle parter.

 

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S