!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Jagerflybase på Evenes?
I et leserinnlegg stiller sametingsrepresentant for NSR, Kjersti Myrnes Balto, seg skeptisk til planene om å opprette en jagerflybase på Evenes. Myrnes Balto er bekymret for framtiden for de markesamiskebygdene som blir berørt av planene.

Publisert: 21.02.2008

Etter et informasjonsmøtet i Bogen kunne man se i lokalmedia at det er JA til jagerfly. Men det er ikke omtalt er hvem som sier ja. Flertallet av de som tok ordet på møtet var positive, men jeg lurer på om flertallet av de som bor i bygdene som blir fraflyttingsområder sier ja til jagerflybase, skriver Kjersti Myrnes Balto (NSR) i leserinnlegget.

Blir husene stående tomme?

Det er fokusert mye på de positive sider ved en jagerflybase; Arbeidsplasser, infrastruktur, idrettshall, hotell, flere naboer. - Slik jeg forstår det vil ja til dette også bety ja til at bygder må avfolkes. Jeg forsøker å se for meg hvordan det blir i bygdene våre – Evenesmark, Evenes, Steinjord, Boltås – skal det stå tomme hus igjen eller skal de rives? Innløsning betyr visstnok ikke tvangsflytting, men mulighet til å få huset innløst. Min forståelse er at det i alle fall bør oppfattes som en anbefaling om å flytte for bevaring av helsa, poengterer Myrnes Balto.

Det sies at det sannsynligvis blir mindre støy, den røde sonen blir ikke så stor som det verste scenariet – men kan kanskje feilmarginene slå andre vei? Er det ikke mulig at det blir mer støy en beregnet pr i dag? Uansett, tyve hus i et bygdesamfunn kan ikke flyttes uten enorme omveltninger for dem det gjelder. Bygdene er befolka av folk med tilhørighet til bygda gjennom generasjoner, sier Myrnes Balto.

Samesak

Det er tidligere advart av flere mot å gjøre dette til en samesak. En samesak må nødvendigvis være en sak som omhandler samer. Dette får konsekvenser for samer og er dermed en samesak, understreker Myrnes Balto.

Flere av bygdene som rammes er samiske markebygder, selv om kanskje ikke alle er komfortable med det. Boltås har en grendeskole hvor nesten alle elever har samisk i fagkretsen og Planterhaug har den eneste samiske barnehagen i regionen. Nedleggelse av disse vil få dramatiske konsekvenser for de samiske markebygdene. Sametingsrepresentant Kjersti Myrnes Balto er redd det vil bli begynnelsen på slutten for et levende samisk bygdesamfunn i området.

Hvorvidt en er innenfor eller utenfor eventuelle soner har ingen betydning, Avstandene i området er så små at alle rammes. Da hjelper det lite med en idrettshall som plaster på såret.

En vanskelig framtid for barn og unge

Barn og unge representerer vår fremtid. Samiske barn representerer fremtiden for samisk kultur i Evenes og Skånland. En rasering av våre samiske markebygder vil medføre at det blir vanskelig for våre samiske barn og unge å planlegge en fremtid her.

Jeg er redd for hva som vil skje med bygdene våre, og fremtiden for våre barn, avslutter Kjersti Myrnes Balto.

Kandidater til sametingsvalget 2009

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Evenes flystasjon av Erling Reinslett 11.05.2009 16:14
FLYSTØY PÅ EVENES I dag benyttes Evenes som øvingsflyplass under de militære øvingen i nord. Jeg har skjønt at det skal også fortsette selv om Evenes ikke får status som flystasjon. Slik jeg forstår det er det 2 alternative løsninger for Evenes: 1. Etablere flystasjon på Evenes med støy fra militære flyøvinger. 2. Ikke etablere flystasjon på Evenes, men nå med bare med støy fra militære flyøvinger. DEN BESTE FORSVARS- OG SAMFUNNSØKONOMISKE LØSNING Det er fint at våre politikere vil satses på Hålogalandregionen som er mulighetens region. Kanskje blir HarNar regionenes nye storby og senter i nord. Med hovedflyplass på Evenes og Hålogalandsbrua vil regionen få et enormt vekstpotensiale. Dessverre er det fortsatt noen som ikke ser mulighetene for å bygge opp en levedyktig og sterk region i nord, men bare gir elendighetsbeskrivelser av regionen og seg selv. Kanskje blir det også riktig å bygge et sivilt-/militært sykehus i Bjerkvik som da dekker området Ofoten og Sør-Troms? Med Hålogalandsbrua blir kjøretiden mellom Bjekrvik og dama på torget i Narvik ca 15 min. http://snubba.hin.no/HFS/BjerkvikNarviksSentrum.pdf PS! Uten å ha gjennomført noe større analytiske vurderinger tror jeg den beste forsvars- og samfunnøsøkonomiske løsning av valg av en fremtidig hovedflyplass blir å velge en kombinasjon mellom Ørnland og Evenes. Det har også vært interessant å få gjennomført en analyse som viser hvor mange sivile vil bli drept i Bodø og i Evenes dersom det oppstår en virkelig krigssituasjon med en militær flystasjon i Bodø eller Evenes. Vi trenger dyktige teknologer til å bygge ut distriktsnorge: http://www.hin.no/DyktigeTeknologer
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S