!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Applauderer Kystfiskeutvalget
Kystfiskeutvalgets forslag vil få stor betydning for Troms også, sier sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR). Han viser til at utvalget selv sier at de løsninger som foreslås for Finnmark trolig vil kunne være aktuelle for sjøsamiske områder ellers i landet også.

Publisert: 20.02.2008

Mikalsen som representerer Nord-Troms på Sametinget, mener at det er helt klart at folk f.eks. i Nord-Troms har samme rett til å fiske i havet som folk i Finnmark. - Jeg forventer at det kommer et tilsvarende lovforslag om rett til fiske i Troms også, uttaler Mikalsen i en pressemelding.

Kystfiskeutvalget ble bedt om å foreta en historisk gjennomgang og å foreslå en ny lov om samers og andres rett til fiske i Finnmark. Utvalget foreslår at alle som bor langs fjorder og kysten av Finnmark skal ha en lovfestet rett til å fiske i havet.

Hele kystbefolkningen drar nytte av rettighetene

- At ikke bare samer, men hele kystbefolkningen får nyte godt av disse rettighetene er veldig bra. Det er i tråd med NSRs langvarige fiskeripolitikk. Rettighetene som foreslås er basert på historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter. Det er svært positivt når samiske rettigheter kan brukes til å forbedre forholdene for hele befolkningen på kysten, fremholder Mikalsen.

Forslaget om befolkningens fiskerett omfatter både en rett til å fiske til eget forbruk og til å kunne begynne som fisker i næring. Dette er en rett som den enkelte fisker har overfor fiskerimyndighetene, og som ikke krever at fiskeren kjøper en kvote. I fjordene er det også en særlig rett til fiske for folk som er bosatt ved den enkelte fjord, i loven kalt fjordretten.

Finnmark fiskeriforvaltning

I tillegg til en lovfestet rett til fiske foreslår Kystfiskeutvalget at det etableres et regionalt styringsorgan, i loven kalt Finnmark fiskeriforvaltning. Finnmark fylkesting og Sametinget velger hver tre medlemmer til styret. Dette organet får myndighet til å motta og fordele kvoter og gi regler om fartøystørrelse og redskapsbruk i havet ut til fire nautiske mil utenfor grunnlinjene.

Utenfor fjordene har fiskere bosatt utenfor Finnmark rett til fiske på lik linje med finnmarksfiskere.

Svært fornøyd med forslaget

- Jeg er svært fornøyd med Kystfiskeutvalgets forslag. Utvalget har tatt inn over seg Sametingets holdning til fiskerettigheter. Dersom disse tiltakene gjennomføres vil vi forhåpentligvis få en ny positiv utvikling de samiske kyst og fjordområdene, avslutter Mikalsen.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S