!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Forventer at samiske fiskerirettigheter anerkjennes
Kystfiskeutvalget la frem sitt forslag mandag 18. februar i Vestertana kapell. - Jeg har store forventninger til utvalgets anbefalinger sier leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Karine Muotka.

Publisert: 18.02.2008

 - Det er på høy tid at samiske fiskerirettigheter nå anerkjennes sier Muotka.

NSR forventer at samiske fiskerirettigheter slås fast ved lov
 - Historiske kilder og muntlige overleveringer viser at samer har brukt kyst-, fjord- og havområder i et sammenhengende bosetningsområde. Samene har drevet alle former for fiske og høstet av det havet kunne gi både inne i fjorder, i sesongfiskeriene og ute på havet, så langt tilbake som det finnes historiske kilder og opp til i dag. NSR forventer nå at samiske rettigheter til levende marine ressurser og marine arealer må slås fast ved lov sier NSRs leder Silje Karine Muotka. - NSR vil peke på at det kun er deler av samiske fiskerirettigheter som kystfiskeutvalget etter mandatet har gått inn på. Det er også sentralt at arbeidet videreføres i forhold til samiske bosetningsområdet utenfor Finnmark sier NSRs leder.

Imponert over arbeidet
-Jeg er svært imponert over måten kystfiskeutvalget under ledelse av dr.jur. Carsten Smith har arbeidet sier Silje Karine Muotka. -Utvalget har gjennomført folkemøter i svært mange fiskerikommuner i Finnmark. Det gir meg håp om at de konklusjoner som utvalget fremmer i Tana vil representere en faglig støtte av i forhold til samiske fiskerirettigheter og at utvalget fremmer gode forslag om ordninger for forvaltning av disse.

Fiskeriministeren må sikre politiske resultater
Kystfiskeutvalget legger nå frem et forslag og det vil etter dette bli et spørsmål om fiskeriminister Helga Pedersens politiske vilje og evne til å få gjennomslag for samiske fiskerirettigheter sier Muotka. - Hennes samiske bakgrunn forplikter henne etter mitt syn både moralsk og politisk. Når overleveringen av NOUen skal skje i fiskeriministerens hjembygd gir dette etter mitt syn grunn til store forventninger også i forbindelse med de politiske prosessene som skal gjennomføres fra NOUen blir til en stortingsmelding og ved gjennomføringen av de eventuelle lovendringene som er nødvendige. NSR skal både følge opp og støtte fiskeriministeren om hun nå evner å få politisk gjennomslag for samiske fiskerirettigheter.

Viktig tema
Muotka forteller at samiske fiskerirettigheter ble satt på dagsordenen allerede de første landsmøtene som NSR gjennomførte og at det er et tema som NSR har utarbeidet utallige resolusjoner om. De samiske fiskerirettighetene har vært av de tema NSR har tatt opp svært ofte med myndighetene både før og etter at Sametinget ble etablert. - Jeg håper at mandag den 18. februar 2008 blir en av de viktigste milepælene i samisk fiskerihistore avslutter Silje Karine Muotka som selv er sjøsame fra Nesseby. 

Kontaktperson:
Leder for Norske Samers Riksforbund, Silje Karine Muotka, tel. 98 48 75 76

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S