!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR ønsker et samisk ”utdanningsdirektorat”
Synnøve Solbakken-Härkönen vil at Sametinget selv skal forvalte den samiske videregående opplæringen.
Sametingsrådet har fremmet et forslag om en ny forvaltningsmodell for den samiske videregående opplæring. Her foreslås det at staten fortsatt skal ha det overordnede ansvar for virksomheten, men at forvaltningen blir lagt til fylkeskommunen. Dette er NSRs sametingsgruppe uenig i.

Publisert: 12.02.2008

For NSRs sametingsgruppe er det et klart mål at det er Sametinget som selv skal forvalte den samiske videregående opplæringen. - Vi innser imidlertid at Sametinget per i dag ikke er godt nok rustet til å påta seg et slikt ansvar. Vi foreslår derfor at det umiddelbart settes i gang en utredning hvor man ser på hvordan dette kan gjennomføres. Vi ønsker spesielt at det skal vurderes å opprette et eget samisk ”utdanningsdirektorat” underlagt Sametinget, uttaler leder for Sametingets oppvekst- og utdanningskomité, Synnøve Solbakken-Härkönen i en pressemelding.

Sametingsrådet trenerer saken

NSRs sametingsgruppe er overrasket over at Sametingsrådet har unnlatt å utrede saken skikkelig. – NSR har tidligere bedt om å få en skikkelig utredning, men har ikke fått gjennomslag for dette. Det synes jeg er meget beklagelig, for det bidrar til å trenere saken ytterligere, sier Solbakken-Härkönen oppgitt.

Bakgrunnen for saken er at staten, som hittil har forvaltet de samiske videregående skolene, ikke lenger ønsker å fortsette med dette. Sametingets oppvekst- og utdanningskomité behandler saken denne uken.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S