!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Urfolksperspektivet må utredes
Thomas O. Andersen
NSRs landsstyre har behandlet saken om etablering av ny hovedflystasjon på Harstad/Evenes lufthavn. – Vi er svært bekymret for hvilke konsekvenser dette vil ha for markesamiske bygder i området, sier landsstyremedlem Thomas Ole Andersen fra Skånland i en pressemelding.

Publisert: 12.02.2008

- Landsstyret i NSR forventer derfor at forsvaret og sentrale myndigheter gjennomfører en grundig konsekvensutredning både i forhold til urfolksperspektivet, miljø, sosiale og økonomiske konsekvenser ved en etablering av hovedflystasjon, sier Andersen videre.

Bekymret for de markesamiske bygdene

Vår bekymring er at etableringen rammer de markesamiske bygdene og dermed det samiske samfunnet i området spesielt hardt. Etableringen vil kunne innebære at befolkningen av lyd- og helsemessige årsaker er nødt å innløse boligene. Hva blir det igjen av det markesamiske kulturgrunnlaget da? Thomas Ole Andersen mener at også arbeidet med samerettsutvalgets 2 innstilling har betydning i denne sammenhengen. – De samiske rettighetene er uavklarte i området og det er derfor svært viktig at man gjennomfører en grundig konsekvensutredning, understreker Andersen som mener at Sametinget straks må på banen i denne saken.

Krever en urfolksutredning

Leder for Norske Samers Riksforbund, Silje Karine Muotka, peker på at det i forhold til urfolk finnes visse forpliktelser som myndighetene må forholde seg til. – Blant annet omfatter dette et ansvar for å sikre samenes materielle kulturgrunnlag i henhold til både grunnloven og også internasjonale konvensjoner. Vi forventer at myndighetene ved et inngrep av denne størrelsen utreder konsekvensene grundig, både hva angår urfolk og miljøet. Man må også gjennomgå både sosiale og økonomiske konsekvenser i detalj, uttaler Muotka.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S