!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Same-Ap legger seg flat for regjeringen?
NSRs ledelse er sterkt kritisk til Ap sametingsgruppes manglende offensivitet overfor egen regjering.
Den store utfordringen for Ap på Sametinget har alltid vært uavhengighet av partisystemet forøvrig. I et felles leserinnlegg, som tidligere har vært publisert i en rekke aviser, viser Aili Keskitalo og Silje Muotka til en rekke eksempler på sametingsrådets avhengighet av moderpartiet.

Publisert: 26.01.2008

Aps sametingsgruppe hevder å være uavhengige av øvrige partiorganer. Dette til tross for at Aps samepolitikk blir fastlagt av et samepolitisk råd delvis oppnevnt av landsmøtet. Aps sametingsgruppes troverdighet blir satt på prøve når Ap er i posisjon både i regjeringen, på Stortinget, i mange fylkeskommuner og på Sametinget. For NSR som er i opposisjon er det viktigere enn noen gang å sikre at den samiske stemmen blir hørt – i offentligheten – ikke bare i partikorridorene.

Etter noen måneder i posisjon på Sametinget framstår dessverre ikke Sametingsrådet som særlig offensive eller uavhengige av verken moderpartiet, regjeringen eller fylkespartiene. Vi har noen ferske eksempler:

  • Manglende samisk deltakelse på klimakonferansen på Bali:

Regjeringen "glemte" å inkludere urfolk i den store delegasjonen til klimakonferansen på Bali. Dette står i skarp kontrast til vektleggingen av urfolksperspektivet og miljøperspektivet i regjeringens nordområdepolitikk. Sametingspresident Olli syns ikke dette var en så stor sak, så lenge han fikk delta på Nobelprisutdelingen. NSR mener at deltakelse i beslutningsprosesser innebærer mer enn representasjon ved banketter og konserter.

  • Statkraft og Norfunds investeringer i vannkraftutbygging i urfolksområder:

Norske statseide selskaper investerer i utbyggingsprosjekter i Peru som truer eksistensgrunnlaget for Mapuche-indianere. Mapuche-indianerne ber om assistanse fra både norske myndigheter og Sametinget. Regjeringen tar saken alvorlig – men sametingspresidenten vil ikke si noe fordi dette er "utenrikspolitikk". NSR mener at norske statseide selskapers disposisjoner i urfolksområder er urfolkspolitikk og dermed i høyeste grad aktuelle for Sametinget.

  • Manglende politiske konsultasjoner:

Fram til maktskiftet på Sametinget i september ble det med bakgrunn i konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og regjeringen gjennomført mange konsultasjonsmøter på politisk nivå. Flere av disse dreide seg om viktige lovprosesser regjeringen mente hastet veldig. Siden Ap dannet sametingsråd har det ikke vært ett eneste politisk konsultasjonsmøte – så vidt opposisjonen kjenner til. Konsulterer man ikke lenger fordi alle saker blir avgjort på Youngstorget – eller holdes ikke opposisjonen orientert? NSR stiller spørsmål om det er umulig å håndtere konsultasjonsavtalen når Ap sitter på begge sider av bordet?

  • Oppnevning av områdestyrer for reindrifta:

Før maktskiftet i september skrev Sametinget brev til samtlige fylkeskommuner i nord om nødvendigheten av en god dialog om oppnevningen av områdestyrer for reindrifta. Målsetningen fra det forrige sametingsrådet var å sikre et reindriftssamisk flertall og ledelse av områdestyrene. Dette er blitt viktigere enn noen gang etter at den nye reindriftsloven trådte i kraft, og områdestyrene fikk utvidet myndighet. Bakgrunnen for denne henvendelsen var samarbeidsavtalene mellom Sametinget og fylkeskommunene fra Hedmark og nordover. En slik dialog har man ikke lykkes i å etablere. Nå uttrykker reindriftsnæringa i Nord-Trøndelag mistillit til fylkeskommunens oppnevnte styreleder. Dette står i skarp kontrast til det Fylkesråd Annikken Kjær Haraldsen fra Nord-Trøndelag ga uttrykk for på samekonferansen i Tromsø 10.11.07. På vegne av det Ap-ledede fylkesrådet skrøt hun av det gode samarbeidet mellom fylkeskommunen og reindriftsnæringa i fylket.

Ap i posisjon på Sametinget har inntatt en bekymringsverdig passiv holdning til egen regjerings – og egne fylkesråds samepolitikk. Er dette bare nybegynnerfakter, eller mener man dette er den riktige måten å oppnå resultater på? Sametingets rolle som vaktbikkje i viktige urfolks- og samiske saker vil bli vesentlig svekket hvis denne passiviteten fortsetter. Vi forventer fra NSRs side at Sametingsrådet retter seg opp fra sin tilbakelente holdning og skjerper tonen overfor partikameratene på Stortinget, i regjeringen og i fylkeskommunene. Det er helt nødvendig for å sikre Sametingets troverdighet.

 

For NSR

Aili Keskitalo, parlamentarisk leder og Silje Muotka, lederKommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S