!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Spesialpedagogisk satsing
Sametinget har i perioden 2001 -2006 gjennomført et kompetansehevingsprosjekt i spesialpedagogikk. Dette har vært en bevisst satsing fra NSRs side. Nå er det utarbeidet en evalueringsrapport for prosjektet.

Publisert: 23.01.2008

NSR mener at samiske barn, unge og voksne med særskilte behov må sikres et tilpasset opplæringstilbud og spesialpedagogisk bistand basert på samiske verdier. Det samisk spesialpedagogiske støttesystemet må derfor styrkes.
 
Kompetansehevingsprosjektet som Sametinget har gjennomført i samarbeid med Samisk høgskole og Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD), har vært organisert som et etter- og videreutdanningstilbud i spesialpedagogikk. Målgruppen har vært ledere og ansatte i barnehager og grunnskoler med samiske elever. Prosjektet hadde fokus på språkutvikling, språkvansker, lese- og skrivevansker og tospråklighet og var rettet mot barnehager og skoler i lule- og sørsamiske områder, samt Sør-Troms og nordre Nordland.

Viktig bidrag i debatten

Evalueringsrapporten som nå foreligger vil være et viktig bidrag i debatten om hvilken kompetanse som må til for å gi samiske barn og unge en tilpasset opplæring.

Behov for etterutdanningstilbud

Spesialpedagogisk kompetanseheving er et fagområde som må være sammensatt av kompetanse fra mange ulike fagområder. Det er et stort behov for etablering av systemrettede spesialpedagogiske etterutdanningstilbud for ledere og ansatte i pedagogisk sektor. Disse tilbudene må inneholde kompetanse innenfor fagområder som flerkulturell pedagogikk, tospråklighetspedagogikk, tverrkultuell kompetanse og kulturanalytiske perspektiver. Det må også etableres etterutdanningstilbud for spesialpedagoger slik at de kan erverve seg kompetanse om samiske samfunnsforhold og samiske språk.

Hele rapporten kan leses her.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S