!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon IBSS feiret 30 år
Silje Muotka sammen med sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen fra området.
Iinna ja Birás Sámiid Searvi (IBSS) markerte før jul sitt 30 års jubileum. Det var en viktig og vital jubilant som ble feiret. - Levekraft for samekulturen krever fortsatt en stø kurs og en tydelig veiviser i form av IBSS, sa NSRs leder Silje Muotka i sin jubileumstale.

Publisert: 21.01.2008

NSR lederen sa at hun har hatt mange sterke og gode opplevelser i møtet med markesamisk kultur, og nevnte blant annet ferske klappakaker og det samiske skiltingsarbeidet.

Sør-Troms som spydspiss i NSR-arbeidet

- Mitt inntrykk er at det markesamiske samfunnet her er en spydspiss – ikke bare lokalt, men også for det samiske samfunnet i sin allminnelighet. Om noen kanskje har slumpet til å mene at "skånlands-gjengen" styrer for mye, så er det min bestemte mening at dette nettopp er et gode og et stort aktivum for NSR. Mitt råd må derfor være at "Skånlands-gjengen" fortsetter sitt utmerkede arbeid – i nye 30 år og enda lengre inn i fremtiden, sa Muotka blant annet i sin jubileumstale.

Viktige ressurspersoner

Ildsjelene bak Márkomeannu har gjort et spesielt inntrykk på NSRs leder. - Márkomeannu har vokst seg større og er en festival med fremtiden for seg. Vi er både stolte, glade og takknemlige for den tiden festivalen hadde hushold i NSR. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle dem som har lagt ned utallige dugnadstimer i arbeidet med festivalen. Betydningen av slike arenaer for den samiske kulturen er stor etter mitt syn, understreket Muotka.

Muotka fortsatte med å nevne en lang rekke ressurspersoner som har vært sentrale i NSR, men la til at viktigst av alt er likevel summen av fellesarbeidet i lokallaget og i NSR som gir fremgang for samesaken. Der spiller vi alle som en den viktigste rollen. - Mitt håp og ønske er at denne foreningen fortsatt skal være et arnested for kulturarbeidere av fremste klasse og politiske foregangspersoner. Summen av vårt arbeid nå og i fremtiden må fortsatt være større enn oss selv, sa Muotka.

Mange utfordringer
Muotka minnet til sist de fremmøtte om alle de felles utfordringene i tiden som kommer. Samerettsutvalget er kommet med sin innstilling, men også arbeidet med reinbeitekonvensjon vil være en krevende og kompleks sak for NSR.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S