!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Godtar ikke direktiver fra Youngstorget!
NSRs fungerende parlamentariske leder, Randi A. Skum, godtar ikke at Sametinget underlegges direktiver fra Youngstorget!
I dag møtes sentrale Arbeiderpartipolitikere i Oslo. NSR forventer at sametingspresidenten benytter anledningen til å ta et oppgjør med sine egne partifeller både på fylkesnivå og regjering når det kommer til saker som berører samiske rettigheter, sier Randi A. Skum.

Publisert: 18.01.2008

- Det er åpenbart at rettighetssaker sitter langt inne i partisystemet, men det blir nokså utidig når det øvrige partisystem i AP forventer at Sametingspresidenten skal rette seg etter hva Fylkesting og regjering mener i viktige samepolitiske saker. I så tilfelle har man misforstått Sametingets rolle, slår Skum fast.

Godtar ikke direktiver fra Youngstorget

Fylkestinget og Regjering må forholde seg til at Sametinget er et fritt og selvstendig urfolksparlament, som ikke skal styres ovenfra og ned men nedenfra og opp. NSR kan på ingen måte godta at Sametinget underlegges direktiver fra Youngstorget! Skum sier at hun har merket seg den interne uenigheten i Arbeiderpartiet hvor sametingspresidenten blant annet sammenligner enkelte politikere i Finnmark Ap med Fremskrittspartiet, mens fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad (Ap) på sin side betviler om Olli har de rette kvalifikasjonene for det vervet han besitter.

Intern uenighet i Ap trenerer viktige saker

NSR forventer at konsultasjonsordningen mellom Sametinget og Regjeringen blir et tema på det nevnte møtet, fordi dette ser ut til å påvirke de konsultasjonsprosesser som burde ha vært kommet i gang for lenge siden. Skum påpeker at det er nesten 1 år siden siste konsultsjonsmøte om mineralloven fant sted. -Vi venter også på konsultasjoner i forbindelse med plan- og bygningsloven. Sametinget kan ikke godta at viktige konsultasjonsprosesser treneres bare fordi det er intern uenighet i Ap om hvordan ordningen skal fungere i praksis.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S