!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Støtte til Nana-festivalen
Etter forslag fra Romssa Sámiid Searvi -NSR (RSS), vedtok landsmøtet i NSR å støtte ønsket om at Nana-festivalen i Tromsø skal gis fast festivaltilskudd over Sametingets budsjett. Festivalen har vært arrangert 5 ganger siden 1997 og har omfattet samisk og andre urfolks billedkunst, teater, musikk og joik.

Publisert: 09.07.2003

 

Neste festival arrangeres 8.-12. oktober 2003,og inngår bl.a. i feiringen av norsk bistands 50-års markering ”Verden i Tromsø.” Nana har hatt budsjetter på mellom 100 og 300 tusen kroner, og har mottatt prosjekt-tilskudd fra Sametinget på mellom 50 og 200 tusen kroner til hvert arrangement. Festivalen har lagt vekt på økonomistyring og har aldri hatt underskudd av betydning, påpeker landsmøtet.

 

Fra og med 2004

Bak Nana-festivalen står et eget styre med representanter fra bl.a. Sámi Teahter Searvi, RSS-NSR og Sámi-Naga usttit searvi. Nana-festivalen ønsker å inngå i et faglig samarbeid med de andre samiske festivaler. Landsmøtet i NSR foreslår at festivalen tilgodeses med faste bevilgninger over Sametingets budsjett fra 2004.

 

Ikke fotball og golf?

RSS hadde videre foreslått at Samiske festivaler og samiske idrettsorganisasjoner bør prioriteres av Sametingets tilskuddstyre. I tillegg ønsket de at landsmøtet skulle "stille spørsmål ved bevilgning til Alta IF på kr. 200.000 og kr. 150.000 til Karasjok golf-klubb. NSR-Landsmøtet ønsker at Sametinget støtter kultur- og idrettsarrangementer som arbeider for å skape samisk innhold og arbeider overfor samisk ungdom. Fotball og golf er internasjonale idretter som kan finne støtte annet sted." Da det ble klart at landsmøtet ikke støttet dette, trakk RSS forslaget.

 

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S