!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Penger til å snu fornorskninga
Silje K. Muotka og Aili Keskitalo
Sametinget holder et seminar om Samefolkets fond tirsdag 13. februar. Seminaret er åpent for alle og NSRs leder Silje Karine Muotka oppfordrer alle som har muligheten til å delta på seminaret. – Det samiske samfunnet må ta opp til debatt  hvordan disse midlene skal brukes, sier Muotka.

Publisert: 09.02.2007

Stortinget vedtok i juni 2000 å opprette Samefolkets fond, som har en grunnkapital på 75 millioner kroner. Fondets avkastning skal gå til tiltak for å styrke samisk språk og kultur. Fondet ble av Stortinget opprettet som en kollektiv kompensasjon for de tap som fornorskningspolitikken påførte samene.

 

30 millioner i avkastning

 

Det er nå snart syv år siden fondet ble opprettet. I disse årene er fondets avkastning 30 millioner. Sametinget satte i 2002 forutsetning om bla. at erstatningene til utdanningskadelidte samer måtte løses før fondet kan tas i bruk. Etter det ble billighetserstatningsordningen utvidet slik at utdanningsskadelidte samer får erstatning. De første erstatningene ble utbetalt i fjor høst.

 

Det vil årlig være en disponibelt avkastning fra fondet på 4,5 millioner kroner, og det er Sametinget som forvalter disse pengene. I følge vedtektene for Samefolkets fond så kan lag, foreninger og enkeltpersoner søke om midler fra fondet.

 

Sametingspresident Aili Keskitalo sa i sin nyttårstale at avkastningen fra fondet, som nå beløper seg til 30 millioner kroner, skal tas i bruk i løpet av året.  - Virkningene av fornorskningspolitikken fortsetter stadig, og det må enda sterkere grep til for å bremse – og kanskje greie å snu denne utviklingen, uttalte Keskitalo.  

 

Sikre en framtid for våre språk og kultur

 

Sametingspresidenten vektla i sin tale at arbeidet for samisk språk og kultur trenger disse ressursene. Aili Keskitalo mener at en vesentlig del av disse midlene, 10 millioner kroner, bør gå til å styrke samisk litteratur. - Det vil være et stort bidrag til styrking av samisk skriftspråk, fag- og kulturformidling, sa Sametingspresidenten.

 

NSRs leder Silje Karine Muotka støtter presidenten. – Vi har behov for mer samiskspråklig litteratur, og spesielt for den oppvoksende generasjon, sier Muotka. Hun mener det er viktig å styrke skriftspråket for å sikre en framtid for det samiske språket. – Å revitalisere det samiske språket er en av de største utfordningene vi har. Det krever viljestyrke og mye krefter av det samiske samfunnet, sier Silje Muotka.

 

Viktig med debatt om fondet

 

Silje Muotka legger vekt på viktigheten av å debattere hvordan fondets avkastning skal brukes. – Behovene vi har er mye større enn hva disse midlene klarer å dekke, sier Muotka. Hun mener det er viktig å tenke grundig igjennom hvordan best bruke midlene for å oppnå målet om å styrke språk og kultur. – Den samiske kulturen er mangfoldig og omfatter mye, og vi må prioritere når pengekisten har en bunn, sier Muotka. Silje Muotka håper derfor at det samiske folk kommer med sine meninger om hvordan prioriterer disse midlene.   

 

Samtinget holder et åpent seminaret tirsdag 13. februar hvor temaet er bruken av samefolkets fond. NSR lederen berømmer Sametingsrådet for at de holder seminar om dette viktige temaet. Hun håper så mange som mulig tar del i seminaret. – Det er gode forelesere, og jeg tror dette seminaret blir meget interessesant, avslutter Silje Muotka.

 

Program for seminaret finner du på Sametingets hjemmeside

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S