!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Enighet om samer og nasjonalparker
Sametinget og Miljøverndepartementet er enige om hvordan vernplanarbeid skal foregå for å sikre samisk medbestemmelse ved opprettelse av nasjonalparker eller annet vern i samiske områder. – De samiske interessene ivaretas bedre, sier Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR)

Publisert: 31.01.2007

Enighet om samer og nasjonalparker

                      

 

Sametinget og Miljøverndepartementet er enige om hvordan vernplanarbeid skal foregå for å sikre samisk medbestemmelse ved opprettelse av nasjonalparker eller annet vern i samiske områder. – De samiske intressene ivaretas bedre, sier Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR)

 

Enigheten er viktig, fordi den sikrer at lokalbefolkningens bruk av sine nærområder blir vektlagt i alt arbeid med vern i framtiden. Gjennom aktiv samisk deltakelse i utrednings- og beslutningsprosesser, og gjennom formidling av samisk kompetanse innen naturbruk, vil vernearbeidet styrkes. Og de samiske interessene vil bli bedre ivaretatt enn hva tilfellet har vært til nå, sier Keskitalo.

Sikrer samisk deltakelse


Sametinget og Miljøverndepartementet har etter konsultasjoner blitt enige om felles retningslinjer for verneplanarbeidet etter naturvernloven i samiske områder. Avtalen ble underskrevet av sametingspresident Aili Keskitalo og miljøvernminister Helen Bjørnøy i Oslo i dag.

 

Sametinget har siden 2003 arbeidet for retningslinjer som sikrer samisk deltakelse i alle planstadier ved verneprosesser. Dagens avtale sikrer dette, og er en konkretisering av statens plikt til å gjennomføre konsultasjoner med samene i tråd med prinsippene i ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Forventer bevilgninger over statsbudsjettet


- Avtalen innebærer at det kan opprettes egne lokale arbeidsutvalg med samisk representasjon i arbeidet med nasjonalparker. Samtidig innebærer dette at det samiske samfunnets kapasitet og kompetanse for vern og forvaltning av verneområder må styrkes. Det er naturlig at Regjeringen bevilger midler over statsbudsjettet slik at disse oppgavene blir tilfredsstillende løst, sier Aili Keskitalo.

 

 


Aili Keskitalo

Sametingspresident

 

Tlf. 971 29 305

 

Les avtalen her

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S