!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Avgiftsordninger undergraver samisk reindrift
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) frykter at systematisk forskjellsbehandling av reindriften i landbruket, på sikt vil undergrave muligheten for samisk reindrift. Hun reagerer på at reindriften i enkelte sammenhenger betaler ti ganger mer i avgifter enn andre primærnæringsutøvere.

Publisert: 29.01.2007

- Dersom reindrifta skal være levedyktig, må rammebetingelsene være fornuftige og rettferdige. Og det er absolutt ingen fornuft i at eiere av fritidsbåter kan kjøpe avgiftsfri diesel til ren fritidsaktivitet, mens reineiere ikke har noen reduksjon i avgifter ved kjøp av drivstoff. Avgiftsfritt drivstoff er et viktig del av rammebetingelsene for norsk primærnæring, og det er derfor uforståelig at ikke tilsvarende ordning er tilgjengelig for reindriften, sier Aili Keskitalo.

Store kostnader
I 2005 betalte næringen 13,2 millioner kroner i engangsavgift ved kjøp av nødvendig utstyr og drivstoff. Dersom næringen hadde vært avgiftsbelagt tilsvarende landbruket, ville besparelsen for reindrifta vært nesten 12 millioner kroner bare i 2005.

Totalregnskapet for samisk reindrift i Norge viser at kostnadene forbundet med reindrift øker, hvorav investeringer, drift og avskrivninger av maskiner og utstyr utgjør de største kostnadene. Dette skjer samtidig med at inntektene i reindriften reduseres.

Kompensasjon nødvendig
- Kompensasjon for avgifter ved investering og drift er nødvendig. Bedre og rettferdige rammebetingelser er den viktigste faktoren for en langsiktig positiv, utvikling og en mer lønnsom reindriftsnæring. Vi snakker om den eneste, eksklusive urfolksnæringen i landet. Ikke bare er den viktig for sysselsettingen i samiske områder, men den representerer samtidig en viktig faktor i den språklige og kulturelle utviklingen av det samiske samfunnet, sier Keskitalo.

Reindriftsforhandlingene for 2007, mellom Staten og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), er startet. NRLs hovedkrav er at reindriftsutøverne innvilges avgiftsfritt drivstoff for kjøretøy som benyttes i næringsøyemed, samt avgiftsfritak for investeringer i driftsmidler, på linje med ordninger i landbruket.

 


Aili Keskitalo

Sametingspresident,

Telefon: 971 29 305

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S