!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Landsstyret samles i Tromsø

NSRs landsstyre fotografert i Kautokeino november 2006. Foto: NSR.

 

NSR landsstyre har årets første møte 19. - 21.01.07 i Tromsø. På sakslista står mange aktuelle saker. Landsstyret har også satt av tid til kulturelle innslag, til kunstutstilling og film.

Publisert: 15.01.2007

Landsstyret samles fredag 19. januar kl. 18.00 på Saga Hotell i Tromsø. Møtet avsluttes søndag kl. 13.00.

 

Aktuelle saker på dagsorden

 

Landsstyret har mange saker som skal tas opp til debatt, blant annet Finnmarkseiendommens utkast til strategi som nettopp er offentliggjort.

– Landsstyret treffes ca. fire ganger i året, og det blir derfor mange viktige saker som behandles hver gang vi trer sammen, sier NSRs leder Silje Karine Muotka. - Blant annet er det en av hovedsakene at landsstyret i møtet sørger for å få en god behandling av prosessene frem mot landsmøtet i Bodø 22. – 24. juni 2007, slik at vi får et best mulig landsmøte, sier Muotka.

 

Kulturelle smakebiter

 

Samtidig med landsstyremøtet er det Tromsø internasjonale filmfestival i Tromsø under møtet. NSRs mangeårige sametingsrepresentant Olav Dikkanen er blant de som portretteres i filmen ”Portraits 1: Saamelainen”. – Jeg gleder meg til å se filmen sier Muotka, fordi det er en av NSRs virkelige veteraner som blant flere blir portrettert i filmen.

 

Muotka mener at landsstyret i NSR har sosiale forpliktelser, og at de er avhengige av å få gode impulser i arbeidet. - Også utstillingen på Arppa er et høydepunkt for landsstyret. Etablereren Svenn-Egil Knutsen er en ekte samisk gründer, og vi er avhengig av nye og spennende næringsaktiviteter i Sápmi, sier NSR-leder Silje Muotka.

 

Filmen vises lørdag kl. 15.00 på verdensteateret, og landsstyret vil ta en pause i møtet lørdag for å se denne filmen. Les mer om filmen: http://www.tiff.no/?go=film&id=121

 

Landsstyret vil gå på kunstutsillingen på Arppa, Sami Duodje Gallery, hvor det 12.01.07 ble åpnet en kunstutsilling med blant andre Hans Ragnar Mathisen, Hilde Skanke Pedersen og Randi A. Skum. Se mer på http://www.arppa.no/

 

 

SAKSLISTE

NSRs landsstyre, Tromsø 19. - 21.01.07

 

Sak 01/07 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/07 Referatsaker:

-         Postliste

-         Informasjon fra NSRs leder

-         Informasjon fra Sametingspresidenten

-         Informasjon fra NSRs gruppeleder

-         Høringsuttalelser fra NSR:

o       Regjeringens nordområdestrategi, frist 15.januar

o       FeFo høring om lakseførende vassdrag, frist 18.januar og høringsbrev

-         St.meld. nr. 7 om Sametingets virksomhet i 2005

Sak 03/07 Revidering av budsjett for 2007 basert på informasjon om økonomisk status v/fremlegg fra sekretariatet

Sak 04/07 Utlysning av stilling som sekretær for ungdomsutvalget

Sak 05/07 Landsmøtetema og program:

-         Naturforståelse, bruk og vern (vedtatt på landsmøtet 2006)

o       Rapporten Motorferdsel og samfunn samt forslag til uttalelse

o       Fra NSRs handlingsplan: Landsstyret tar sikte på at naturforståelse, bruk og vern skal være tema på landsmøtet i 2007. Temaet omfatter også hvordan ungdom kan motiveres til aktiv naturbruk, utvikling av nye kombinasjonsnæringer og balansegangen mellom aktivt bruk og nødvendig vern.

-         Samefolkets fond

-         Samerettsutvalget 2

-         Bypolitisk plan

Sak 06/07 Handlingsplan for NSR- tiltaksplan 2007

Sak 07/07 FeFo-strategi

Sak 08/07 Kartlegging av NSRs lokallag

Sak 09/07 SOL – fremtid, utvikling og muligheter

Sak 10/07 Forvaltning av russekrabba
Sak 11/07 NSRs resolusjon fra landsmøtet 2005, forslag fra Bjerkvik og omegn

                        sameforening,  samt brev av juni 2006

Sak 12/07 Forslag til høringsuttalelser fra NSR:

-         Uttalelse om barnas hus, frist 18.januar

-         Nasjonalpark bruk og vern., frist 1. mars

-         Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) ”… og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring” av 12. des 2006

Sak 13/07 Eventuelt


Kontaktpersoner:

NSR leder Silje Karine Muotka, tel. 98487576, e-post: leder(a)nsr.no

NSRs sekretariatsleder Marit Meløy Utsi, tel. 48070367, e-post: nsr(a)nsr.no

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S