!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Styrket samiskundervisning i Tromsø
Leder av Romssa Sámiid Searvi/Tromsø sameforening, Anita Lervoll
Tromsø sameforening ser behovet for å arbeide for en styrket samiskundervisning på ungdomsskoletrinnet i Tromsø kommune og foreslår Sommerlyst skole som ressursskole, forteller leder i Tromsø sameforening Anita Lervoll.

Publisert: 13.01.2007

TROMSØ SAMEFORENING-NSR ØNSKER UTVIKLING AV SAMISKUNDERVISNINGEN PÅ UNGDOMSSKOLETRINNET I TROMSØ

Styret i Tromsø sameforening-NSR kom høsten 2006 med følgende uttalelse om samiskundervisningen på ungdomsskoletrinnet i Tromsø.

Tromsø sameforening ser behovet for å arbeide for en styrket samiskundervisning på ungdomsskoletrinnet i Tromsø kommune, og vil foreslå at Tromsø kommune vedtar  Sommerlyst ungdomsskole som ressursskole for samiskundervisningen i Tromsø på ungdomsskoletrinnet. Det er naturlig at Tromsø kommune initierer til et utviklings¬arbeid og involverer samiske foreldre, samisklærere og øvrig pedagogisk kompetanse i arbeidet.

Behovet for en styrket samiskundervisning gjelder både elever som har samisk som førstespråk og samisk som andrespråk. Det er også behov for å integrere samiske tema i ordinære fag til alle elevene på ungdomsskolen i større grad en tilfellet er i dag, og tilby lærere nødvendig kompetanseheving. Det kan eksempelvis legges til rette for at lærere kan følge desentralisert utdanning i Samisk kulturkunnskap som arrangeres av Universitetets etter- og videreutdanningsenhet (U-Vett).

Tromsø sameforening anser det i denne sammenhengen også som naturlig å rose Tromsø kommune for kvalitativ god samiskundervisning i barneskolen i Tromsø, - et resultat av målrettet arbeid i Tromsø kommune med utgangspunkt i Prestvannet skole. Det er nå et ønske om å starte et like godt arbeid i forhold til utvikling av samiskundervisningen på ungdomsskoletrinne.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S