!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Fare for at valgkretsen Nordre-Nordland forsvinner

Sametingsrepresentantene Kjersti Myrnes Balto (NSR) fra Evenes, Roger Pedersen (NSR) fra Bjerkvik  og Vibeke Larsen (AP) fra Bjerkvik oppfordrer til en massiv registrering i Samemanntallet. De oppfordrer til å ta kontakt hvis det er usikkerhet om rettigheter til å registrere seg eller hvordan en skal registrere seg i samemanntallet.

 

Sametinget har satt ned en ekspertgruppe som vurderer valgstrukturen til Sametinget og endringer i kretsinndeling. Sametingsrepresentantene fra Nordre-Nordland frykter at valgkretsen forsvinner.

Publisert: 01.01.2007

Det pågår en utredning om valgstrukturen til Sametinget. Arbeidet gjøres av en ekspertgruppe som Sametinget har satt ned. Ekspertutvalget vurderer eventuelle endringer i både kretsinndeling og mandatfordeling. Utvalget skal være ferdig med sitt arbeid i april 2007.

Nordre Nordland på Sametinget
Nordre Nordland har i dag 3 representanter på Sametinget. Det samme som hver av de 12 andre kretsene har. Representantene fra Nordre Nordland har i alle år gjort en viktig jobb med å sette Nordre Nordland på sakskartet i Sametinget. Dette har gitt resultater både for bevaring og utvikling av samisk språk, kultur og næringsliv i kretsen. Det er gjennom Sametingssystemet tilført økonomiske ressurser til mange gode tiltak i kretsen og det er bygd opp flere arbeidsplasser.

Hva skal skje med kretsen Nordre Nordland?
Et av punktene som ekspertutvalget vurderer spesielt er hva som skal gjøres med de minste valgkretsene, hovedsaklig Nordre Nordland og Sør-Troms. Kretsen Nordre Nordland er desidert minst, ikke i utstrekning men i antall manntallsførte. Antall registrerte i manntallet fra Nordre Nordland er vel nesten bare halvparten så mange som de nest minste kretsene, Midtre Nordland og Sør-Troms.

Det er klare signaler fra ekspertutvalget om antall manntallsførte vil være avgjørende for om kretsen få færre representanter på Sametinget eller kanskje også bli fjernet som egen krets. 
Sametingsrepresentantene fra kretsen mener det vil være svært uheldig da vi mener at kretsen har hatt behov for en modningstid før den har kunnet føle at Sametinget er et organ som gjelder og er viktig også for denne regionen. Vi har spesielt erfart at det har vært en relativt stor økning i Vesterålen –Lofoten før siste valg.

Det er mulig å påvirke resultatet
Sametingsrepresentantene fra Nordre Nordland er opptatt av at den samiske befolkningen i kretsen blir klar over at det er NÅ det er mulig å påvirke prosessen. Skal kretsen kunne beholde status som krets må vi mobilisere til en drastisk økning i Samemanntallet i kretsen.
Det finnes egne kriterier for registrering i Samemanntallet. Det er et objektivt språk kriterie som går på at en av oldeforeldrene skal ha hatt samisk som hjemmespråk, det er også et subjektivt kriterie som går ut på at den som registrerer seg skal føle seg – eller identifisere som same.

Registrering i Samemanntallet NÅ
Vi oppfordrer til registrering straks. En registrering i valgmanntallet vil være viktig også etter at ekspertutvalget har levert sitt arbeid men en vil da ikke lenger kunne påvirke skjebnen til valgkretsen.


Roger Pedersen (Norske Samers Riksforbund), mobil 97062344 rogerpd@online.no
Kjersti Myrnes Balto (Norske Samers Riksforbund), mobil 41503529 km@same.net
Vibeke Larsen (Arbeiderpartiet), mobil 91141578

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S