!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR ønsker Márkomeannu lykke til!
Bilde fra Márkomeannu 2005. Fv. Kristine Dalbakk, Susanne Amalie Andersen, Per Heimly og Márjá Partapuoli.
Den samiske ungdomsforeningen Stuornjárgga sámenuorak har med sitt initiativ fulgt opp en sterk tradisjon i NSR for det jeg vil kalle "kulturelt entreprenørskap", uttaler NSR-leder Silje Muotka.

Publisert: 28.12.2006

På vegne av Norske Samers Riksforbunds landsstyre vil jeg ønske lykke til på Márkomeannu searvi stiftelsesmøte.

Stuornjárgga sámenuorak har med sitt initiativ og vilje til å skape arenaer for samisk kulturformidling fulgt opp en sterk tradisjon i Norske Samers Riksforbund for det jeg vil kalle "kulturelt entreprenørskap".

NSRs lokallag over hele norsk side av Sápmi har stått i fremst i rekken med initiativ som har ført til et større mangfold av tilbud i samisk samfunnsliv. Barnehager, kulturdager, kulturskoler, samisk språkopplæring og festivaler er eksempler på initiativer som våre lokallag har tatt, for siden å slippe taket i eget initiativ til det beste for det samiske folket. Landsstyret i NSR har forståelse for at man ønsker å institusjonalisere Márkomeannu festivalen. Vi mener også at det er riktig at slike tiltak som Márkomeannu skal tilhøre alle samer, uten at organisasjonsmessig tilhørighet eller andre forhold skal virke inn på deltakerviljen. Slik sett er det et modent valg Stuornjárgga sámenuorak-NSR nå gjør ved å etablere Márkomeannu searvi.

Landsstyret i Norske Samers Riksforbund er stolte over Stuornjárgga sámenuorak-NSR, og engasjementet som dere viser i alle aktiviteter. Det er avgjørende for det samiske folkets mulighet til kulturell vitalisering at vi har slike ildsjeler blant våre ungdommer. All ære til NSRs ungdomsforening som har stått på og etablert en
samisk kulturfestival med positive ringvirkninger i hele regionen.

Norske Samers Riksforbund vil ønske Márkomeannu searvi lykke til med videre arbeid for samekulturen!


Silje Karine Muotka Tlf. 77520595/98487576. Pressebilder.

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S