!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Reindriften må involveres sterkere i tilpasning av reintallet i Finnmark
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR)
Sametingspresident Aili Keskitalo understreker at Norge er folkerettslig bundet til et forpliktende samarbeid med Sametinget, og reindriftsnæringen spesielt, i saken om redusert reintall i Finnmark.

Publisert: 24.12.2006

Sametingsrådet forutsetter nå at manglende resultater fra arbeidet med å tilpasse antall rein til beitegrunnlaget i Finnmark, samt den nye forskningen, vil medføre at Regjeringen i 2007 presenterer en reindriftslov som formelt gir næringen tilstrekkelig innflytelse på forhold som gjelder reindriften.

- Det er blant annet behovet for reindriftens innflytelse som gjør at Sametinget har krevd at den nye reindriftsloven skal gjelde med de begrensninger som følger av ILO- konvensjonene nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Jeg mener at mange av dagens utfordringer i reindrifta kan løses dersom Regjeringen følger opp Sametingets vedtak i reindriftslovsaken, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Det foreligger en fersk rapport som har vurdert prosessen rundt reintallstilpasning i Vest-Finnmark. Rapporten konkluderer med at Reindriftsstyrets vedtak i 2002 om å oppnå et høyest reintall på 64.300 rein i Vest-Finnmark innen 1. april 2005, ikke har lykkes. Blant annet skyldes dette at reindriftas tradisjonelle kunnskaper i for liten grad har fått muligheten til å bidra til å danne grunnlaget for vedtaket.

- Sametinget har flere ganger påpekt nødvendigheten av at interne forhold innen reindriften også løses av reindriftens organer, og ikke som ensidige beslutninger av norske myndigheter. Det er viktig for legitimiteten i beslutningene, og for resultatet. Vi konstaterer at verken prosess eller resultat er tilfredsstillende. Myndighetene har ikke maktet å etablere en felles forståelse av verken problem eller løsninger med reindriftsutøverne, sier Keskitalo. 

(Kilde: Pressemelding fra Sametinget)


Aili Keskitalo, sametingspresident Tlf. 78474000/ 97129305 aili.keskitalo@samediggi.no
Politisk rådgiver Geir Tommy Pedersen 78474000/94823104 geir.tommy.pedersen@samediggi.no

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S