!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Positivt at distriktskvoteordningen evalueres
Medlem av sametingsrådet, Ann-Mari Thomassen (NSR)
- Positivt at det er satt i gang en ekstern evaluering av distriktskvoteordningen. Hvis resultatet av evalueringen viser at ordningen med distriktskvoter ikke fungerer, må ordningen tilpasses slik at målsettingen blir oppfylt, uttaler rådsmedlem Ann-Mari Thomassen (NSR).

Publisert: 19.12.2006

Sametingsrådet positiv til evaluering av distriktskvoteordning  

- Fiskeri- og kystdepartementet har satt i gang evaluring av distriktskvotene til Fiskeriforskning i Tromsø. Sametingsrådet stiller seg positive til at det er satt i gang en ekstern evaluering og vil komme med innspill til evalueringsrapporten. Hvis resultatet av denne utredningen blir at ordningen med distriktskvoter ikke fungerer, må ordningen tilpasses slik at målsettingen blir oppfylt, sier rådsmedlem Ann-Mari Thomassen.

I høringsuttalelsen i høst stilte seg Sametinget positivt til ordningen og påpekte blant annet at flåten under 15 meter må prioriteres. Sametingets rolle må ikke forveksles med Finnmark fylkeskommune, som er direkte forvalter av distriktskvoten. Det er fylkeskommunen som fordeler kvoten innad i fylket. Sametinget vil jobbe videre for å få innflytelse i forvaltningen av distriktskvoten.

Sametinget arbeider aktivt med fiskeripolitikk og har i løpet av det siste året vært på flere konsultasjoner med Fiskeri- og kystdepartementet angående fiskeriforvaltning. Ved konsultasjonene med departementet har det vært drøftet urfolksrettigheter og retningslinjer for disse. Det er svært viktig å få avklart rettighetsspørsmålet. Hvis rettighetene ikke er avklart er det vanskelig å føre politikk på området. På nyåret skal Sametinget konsultere om strukturordninger. Strukturmeldningen er viktig for det samiske fiskeri, fordi det blant annet handler om kvotefordeling.

- Sametinget vil i tiden fremover være en aktiv deltaker i fiskeripolitikken både på nasjonalt og lokalt plan. Vi vil i tiden fremover satse på å ha en nær dialog med samiske fiskere og andre lokale aktører i næringen, avslutter Thomassen.  

(Kilde: Pressemelding fra Sametinget)

Kontakt:

Ann-Mari Thomassen Tlf. mandag, tirsdag og fredag 95168941 ann.mari.thomassen@samediggi.no

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S