!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon - Sametingsrådet ønsker sterke regioner
Medlem av sametingsrådet, Jarle Jonassen (NSR).
 - For å styrke Sametingets rolle i den regionale utviklingsarbeidet er det nødvendig at samarbeidsavtaler også etableres med de nye regionene, sier medlem av sametingsrådet Jarle Jonassen (NSR).

Publisert: 14.12.2006

En betydelig overføring av oppgaver vil erstatte dagens sentraliserte, sektorinndelte forvaltningssystem. Regionene kan dermed styre ressursene fra flere sektorer i samme retning og skape muligheter for en regional planlegging og regionalsatsing som trekker i samme retning. Det er imidlertid viktig at de nye regionene sikres ressurser og kompetanse til å følge opp statens samepolitikk.

- Store regioner gir i følge regjeringens stortingsmelding om forvaltningsreformen større oppgaver til regionene. Dette gir gode mulighet for bedre planlegging ut i fra et helhetsperspektiv. I tillegg vil dette også samle de samiske område i større grad enn i dag. En større samling vil sikre en bedre koordinering og likebehandling av den samiske befolkningen. Derfor vil det ut i fra et samisk perspektiv være hensiktsmessig å samle de samiske bruks- og bosettingsområdene i større grad enn i dag, sier sametingsrådsmedlem Jarle Jonassen.

En betydelig overføring av oppgaver vil erstatte dagens sentraliserte, sektorinndelte forvaltningssystem. Regionene kan dermed styre ressursene fra flere sektorer i samme retning og skape muligheter for en regional planlegging og regionalsatsing som trekker i samme retning. Det er imidlertid viktig at de nye regionene sikres ressurser og kompetanse til å følge opp statens samepolitikk.

- Sametinget har i dag etablert et godt samarbeid med fylkeskommunene som har tradisjonelle samiske bruks- og bosettingsområder gjennom samarbeidsavtalene. For å styrke Sametingets rolle i den regionale utviklingsarbeidet er det nødvendig at slike avtaler også etableres med de nye regionene. Siden dette samarbeidet ikke er forpliktende er det viktig å få til et mer forpliktende samarbeid med de nye regionene. Sametinget har i prosessen med regjeringen i denne saken lagt vekt på at konsultasjonsavtalen Sametinget har med staten ikke skal svekkes. I den grad statlig oppgaver overføres regionene må konsultasjonsretten også følge, sier Jonassen.

Oppgavene som foreslås overført innen marin sektor, er oppgaver der Sametinget må spille en rolle. Det er viktig at Sametinget får en reell rolle i de styrende organ som forvalter ressursene i regioner med samiske tradisjonelle bruks og bosettingsområder, i henhold til ILO konvensjonen 169. Dette prinsippet må komme til anvendelse ved regional forvaltning av ressurser.

Regjeringen ønsker å opprette regionale forskningsfond. Dette mener vi i Sametingsrådet er meget positivt. Det er også et behov for å ha en del midler til samisk relatert forsking og Sametinget ønsker et eget samisk forskningsfond.

- Sametinget må ha en sentral rolle i utformingen av den regional planstrategien i regioner med samisk bruks- og bosettingsområder, spesielt i forhold til Fylkesmannens oppgaver. Det er viktig at Sametinget får en reell innflytelse i planprosessen slik at samiske interesser blir ivaretatt. Dette kan sikres gjennom for eksempel treparts forhandlinger mellom Sameting, region og staten, avslutter Jonassen. 

(Kilde: Pressemelding fra Sametinget)


Jarle Jonassen, Medlem av Sametingsrådet 78 47 40 00 / 975 81 637

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S