!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametinget engasjert i Kautokeino
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR)
Sametingsrådet vil understreke at man tar overgrepene mot mindreårige i Kautokeino kommune svært alvorlig. Sametinget har vært og vil være politisk engasjert i saken, understreker sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Publisert: 12.12.2006

- Det er ikke riktig av Arbeiderpartiet å forsøke og slå politisk mynt på en så alvorlig sak. Det er viktig at fokus i denne saken ikke tas bort fra de unge jentene som er i en svært vanskelig situasjon. Alle krefter må stå sammen i denne saken for å gjøre en best mulig innsats for ungdommene og samfunnet i Kautokeino, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Sametinget har gjennomført en rekke tiltak for å styrke samfunnet i Kautokeino. Blant annet inngikk Sametinget i 2005 dialog og samarbeid med mannsforeningen Dievddut for gjennomføring av et prosjekt om holdningsskapende arbeid. Dievddut gjør et viktig arbeid for at menn selv tar ansvar slik at overgrep mot unge jenter ikke skjer. Sametingsrådet bidro med 100 000 kroner til prosjektet som i stor grad vært finansiert over Sametingets likestillingsmidler.

Sametingsrådet har også bidratt med 300 000 kroner for gjennomføring av prosjektet om rusforebyggende tiltak for ungdom ved Nuoraid Siida i Kautokeino. Vi er i dialog med kommunen og organisasjoner som kan være med å gi ungdomsarbeid et løft i tiden fremover.

- Siden i fjor har Sametinget bevilget betydelige midler til prosjekter rettet mot holdningsskapende arbeid. Sametingsrådet tok også opp problemstillingen rundt vold og seksuelle overgrep i sin likestillingspolitiske redegjørelse for et samlet Sameting i februar 2006. Holdninger til vold og seksuelle overgrep er viktig arbeid som fortjener politisk oppmerksomhet uavhengig om det er kvinner eller menn som er representert på Sametinget, understreker Keskitalo.   

(Kilde: Pressemelding fra Sametinget)


Aili Keskitalo, sametingspresident aili.keskitalo@samediggi.no 78474000 / 97129305 
Geir Tommy Pedersen, politisk rådgiver geir.tommy.pedersen@samediggi.no 94823104

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S