!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Pressemelding: Rystet over bistandsrot
Lederen av Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Karine Muotka, er overrasket over opplysningene om at bistandsmidler som er øremerket til urfolk i stor grad ikke når frem til urfolkene de i utgangspunktet var tiltenkt.

Publisert: 05.12.2006

Urfolk er særlig marginalisert
Muotka sier at urfolkene som regel allerede lever under svært utsatte forhold, hvor de er marginalisert og ofte presset ut av sine opprinnelige landområder. – Urfolk er oftere enn andre utsatt for systematiske overgrep, og når katastrofer rammer, er urfolkene blant de som rammes aller hardest. Derfor er det en skandale når øremerkede midler til denne gruppen i så stor grad ikke kommer frem til de som er rammet slik NUPI-gjennomgangen avslører.

Urfolk må med i bistandsarbeidet
Muotka mener at også urfolk må tas inn i prosessene omkring bistandsarbeidet, og at urfolksperspektiver i fagarbeidet vil kunne bidra til at bistanden faktisk talt når frem til urfolksgrupper. – Derfor er instanser som Forum for urfolk i bistanden et viktig tiltak som bør videreutvikles. Forumet er en møteplass for bevilgende myndigheter og urfolksrepresentanter og det er Universitetet i Tromsø som administrerer ordningen. Dette bør Utenriksdepartementet og bistandsorganisasjoner ta inn over seg.

Samene kan bidra
Lederen for Norske Samers Riksforbund sier det blir problematisk at mesteparten av pengene som skulle gå til fattige urfolk i Latin-Amerika og Asia i stedet er brukt på alt fra gjenoppbyggingen på Balkan til prosjekter i Sør-Asia. – Dette må vi nå jobbe mer med fra samisk hold, fortsetter Muotka, som mener at samene vil kunne bidra med svært mye i forhold til det systematiske bistandsarbeidet som man driver ovenfor urfolk i verden.

Det finnes samer med meget høy kompetanse som vil kunne gi vektige bidrag i denne sammenhengen sier Muotka, som minner om at Ole Henrik Magga var den aller første lederen av FNs permanente forum for urfolk, og dermed leder for rundt 370 millioner mennesker i verden som kan karakteriseres som urfolk. Samene har også jobbet for å få gjennomslag for FNs urfolkserklæring, en prosess som har tatt 24 år, men som dessverre er stoppet opp i forrige uke. Erklæringen vil kunne bidra til at urfolk over hele verden får et bedre vern blant annet i forhold til å anerkjenne urfolks rett til selvbestemmelse og deres rettigheter til språk og nasjonalitet. Også rettigheter til å leve i frihet, fred og i sikkerhet som egne folk omfattes av konvensjonen, og det er derfor svært viktig at erklæringen vedtas. Alvorlige overgrep i form av folkemord, vold og deportering av urfolksbarn er andre tema som erklæringen berører.

NUPI har foretatt en gjennomgang av norsk bistand til urfolk de siste sju årene. Bistanden til urfolk i følge undersøkelsen langt mindre enn det som er rapportert til offentligheten. Rapporten avdekker både omfattende feilkategorisering og manglende dokumentasjon. Det er svært vanskelig å kartlegge hva bistandsmidlene faktisk har gått til – om det er til urfolk eller andre tiltak. 81 prosent av midler øremerket urfolk skal ifølge undersøkelsen ha gått til prosjekter som forskerne enten ikke har funnet dokumentasjon på eller hvor dokumentasjonen ikke nevner urfolk i det hele tatt.


Leder for Norske Samers Riksforbund, Silje Karine Muotka, tel. 78450401 eller 98487576
Pressebilder her.

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S