!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon De samiske hovedorganisasjonene møter Sametingsrådet
Silje Muotka, leder av Norske Samers Riksforbund (NSR)
De samiske hovedorganisasjonene Norske Samers Riksforbund (NSR), Samenes folkeforbund (SFF) og Samenes Landsforbund (SFF) møter Sametingsrådet 15. februar for å drøfte støtten til organisasjonene, forteller NSR-leder Silje Karine Muotka.

Publisert: 22.11.2006

Representerer en demokratisk styrke
De samiske frivillige organisasjonene kalles ofte den "fjerde kanalen" og er en demokratisk styrke også i det samiske samfunnet. I lys av dette vil hovedorganisasjonene be om at Sametinget øker støtten til organisasjonenes arbeid.

Det sivile samiske samfunnet
I etterkrigstiden har de samiske hovedorganisasjonene med varierende oppslutning vært Norske Samers Riksforbund (NSR), Samenes Folkeforbund (SFF) og Samenes Landsforbund (SLF). Felles for de medlemsbaserte samiske hovedorganisasjonene er at de er lands-dekkende, representerer det sivile samiske samfunnet og arbeider aktivt i forhold til hele bredden av det samiske samfunnslivet.

Lagt grunnlaget for samiske institusjoner
De samiske hovedorganisasjonene har beredt grunnen for etablering av mange samiske institusjoner og faste tiltak. Nå har samiske institusjoner som språk- og kultursenter, festivaler og særforbund, som for eksempel Samisk filmforbund, i noen grad tatt over en del av det arbeidet som de samiske hovedorganisasjonene og samiske pionerer gjorde.

Stort behov for tilskudd
Arbeidet i sameforeningene og organisasjonen er en kombinasjon av kulturelt og samepolitisk arbeid, både i lokalsamfunnet, i forhold til den enkelte kommune og øvrige myndigheter. Arbeidsformen kan noen steder ha endret seg fra medlemsmøter og folkemøter til mer kontakt via telefon og internett, og større grad av profesjonalisering. Derfor må hovedorganisasjonene ha såpass med støtte at de kan ivareta sekretariatsfunksjoner og har midler til å samles til landsmøte.

Sikrer uavhengighet
Framtiden har behov for frie samiske hovedorganisasjoner som kan sammenfatte det arbeidet som sameforeningene gjør i lokalsamfunnene. Hovedorganisasjonene er også en selvsagt arena for å organisere en god og uavhengig samisk deltakelse ved sametingsvalget hvert fjerde år. 

NSR, SFF og SLF ber Sametinget gi et løft i støtten til de samiske hovedorganisasjonene.


Silje Karine Muotka, leder Norske Samer Riksforbund (NSR) mobil 98487576 leder(a)nsr.no
Odd-Roar Strømme, leder Samenes Folkeforbund (SFF) mobil 97681526 odd-ro-s(a)online.no
Stein-Are Olsen, leder Samenes Landsforbund (SLF) mobil 97119683 pusolsen(a)online.no

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S