!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Tale til Nordisk Råd
Sametingspresident i Norge, Aili Keskitalo (NSR)
Nordisk råd bør støtte opp om og bidra til en snarlig vedtakelse av nordisk samekonvensjon, sa sametingspresident i Norge Aili Keskitalo i sin tale til Nordisk Råds sesjon 2006.

Publisert: 06.11.2006

Innlegg på Nordisk råds sesjon 2006 - arbeidet med Nordisk samekonvensjon  
 
President, medlemmer av Nordisk Råd,

På vegne av Samisk parlamentarisk råd, det parlamentariske samarbeidet mellom sametingene i Finland, Norge og Sverige, vil jeg uttrykke at vi er fornøyde med at Nordisk råd har fokus på grensehindringer i Norden.

Vi samer er ett folk i fire stater. For oss skaper grensehindringer daglige utfordringer. Ulike nasjonale standarder, lover og forvaltningsmessige ordninger oppleves som grensehindringer og har negativ effekt på vår mulighet til å ivareta vår felles kultur, språk og levesett. Enhver politisk debatt om nedbygging av formelle så vel som fysiske grensehindringer mellom landene vi bor i, er i vår fremste interesse.

Sametingene i Finland, Norge og Sverige mener en nordisk samekonvensjon vil være et bidrag til harmonisering av rettigheter på tvers av landegrensene. Vi tror den vil bidra til å sikre samene en positiv samfunnsutvikling, der eksistensgrunnlaget vernes og det anerkjennes en selvbestemmelse over egen utvikling og vekst.

Utkastet til en nordisk samekonvensjon, utarbeidet av en nordisk ekspertgruppe, ble avgitt til ministrene med ansvar for samiske saker og sametingspresidentene i Finland, Norge og Sverige og har vært på høring våren 2006. Et sammendrag av disse høringsuttalelser er blitt presentert for oss, og vi er forespeilet at regjeringene i Finland, Norge og Sverige vil avklare sine posisjoner i løpet av ett år. Samisk parlamentarisk råd har anbefalt at regjeringene og sametingene i Finland, Norge og Sverige støtter forslaget til en nordisk samekonvensjon slik det foreligger.

Jeg vil i denne forbindelse også videreformidle den internasjonale interesse utkastet til nordisk samekonvensjon har vakt. Gode grenseoverskridende ordninger søkes av mange folk splittet opp av politisk skapte grenser. La Norden nok en gang framstå med det gode eksempel: Nordisk råd bør støtte opp om og bidra til en snarlig vedtakelse av nordisk samekonvensjon.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S