!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Hinnøy og omegn sameforening ønsker styrket samisk TV-tilbud
Iinna ja Biras Sámiid Searvi / Hinnøy og Omegn Sameforening - NSR ser behovet for å styrke det samiske mediatilbudet i Nordre Nordland og Sør-Troms med både radio og TV-sendinger fra markasamisk bosettingsområde, sier leder av sameforeninga May-Tove Johnsen.

Publisert: 23.10.2006

Styrking av lokal samisk dialekt

Da sameradioen etablerte lokalkontor i Nordre Nordland og Sør-Troms for vel ti år siden var det et løft for den lokale samiske dialekten og et løft for felles samisk dialekt-forståelse. Dialekten her er lik den de snakker på samme breddegrad på svensk side av grensen, og det er nyttig med dialektmangfold i sendingene også fordi sameradioens radio- og TV-sendinger sendes på norsk, svensk og finsk side samtidig. TV-Oddasat i august med innslag på samisk fra Rungu/Spansdalen i Lavangen kommune fikk på en fin måte synliggjort lokal samisk kultur og dialekt (Nett-TV 18.08.06 her).

Samisk TV-tilbud nødvendig

Samisk TV-produksjon vil være ekstra nyttig for oss fordi sendingene er tekstet på norsk, samtidig som man får høre samisk tale. Det er nyttig fordi store deler av den samiske befolkningen ikke lenger behersker samisk og fordi TV som medium når et større publikum. Her kan man også nevne at økt kunnskap om samiske forhold for tiden står i fokus (læreplanene). TV-sendinger på samisk som synliggjør lokale samiske forhold er et viktig bidrag i folkeopplysningen omkring samiske forhold i den markasamiske regionen.

Stemmer fra markasamisk område

Det er også et moment at samiske interesser i Nordre Nordland og Sør-Troms har behov for å hevde seg i mediabildet og nå fram med sine saker og at dette best gjøres når sameradioen har lokal tilstedeværelse. Iinna ja Biras Sámiid Searvi / Hinnøy og Omegn Sameforening – NSR mener et styrket samisk tilbud som også omfatter TV-produksjon fra markasamisk område er på sin plass.

Kontakt:

May-Tove Johnsen, leder av sameforeninga 77087851/91728403

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S