!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Aili Keskitalo møter EU kommisjonens president
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).
Samisk parlamentarisk råd holder i kveld møte med president José Manuel Barroso, leder for EU kommisjonen, forteller sametings-president Aili Keskitalo (NSR).

Publisert: 05.10.2006

Samisk parlamentarisk råd vil også møte to av lederne av EU parlamentets syv største politiske grupperinger - Graham Watson (leder for Gruppen Alliansen liberaler og demokrater) og Monica Frassoni (leder for Gruppen De Grønne). Det blir også holdt møte med regionkontorene for Nord-Sverige, Nord-Finland og Nord-Norge. Hensikten med møtene er å få bedre kontakt med EU, fremme samepolitikk innenfor naturresursutnyttelse, utviklingsplaner for nordområdene, Nordisk samekonvensjon og russiske samers forhold og rettstilling.

- Det er viktig at samene som urfolk får sin stemme hørt i EU. Samene er bosatt i EU-landene Sverige og Finland, og Norge er medlem EØS-samarbeidet. Derfor er det naturlig at Samisk parlamentarisk råd bygger opp kontakter og samarbeid innenfor EU-systemet, sier sametingspresident og medlem av Samisk parlamentarisk råd Aili Keskitalo.

Samisk parlamentarisk råd er et samarbeidsorgan for sametingene i Finland, Norge og Sverige. Samerådet og samene i Russland deltar som observatører. Rådets oppgave er å arbeide med spørsmål som berører samene på tvers av landegrensene. Målet med det nordiske samarbeidet er å samordne den samiske stemmen internasjonalt, og spesielt i forhold i internasjonal urfolkspolitikk. 

(Kilde: Pressemelding fra Sametinget)

Kontakt:

Aili Keskitalo aili.keskitalo@samediggi.no mobil +47 97129305

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S