!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Fornøyd med løsning i Mauken og Blåtind
Randi A. Skum, medlem av sametingsrådet
Sametingsrådet er fornøyd med at det er inngått en frivillig avtale mellom Mauken reinbeitedistrikt ved Oskal Siida, Forsvarsbygg og Hærens styrker om en alternativ korridor for sammenbindingen av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt.

Publisert: 23.09.2006

- At avtalen sikrer en bærekraftig reindrift i området for fremtiden er svært gledelig, men vi ser at Forsvarsbygg med dette trekker sin trussel om en ekspropriering av samiske rettigheter i Mauken- og Blåtind området. Dette bekrefter Sametinget prinsipielle holdning om at en storstilt innløsning av samiske rettigheter ved tvang er et brudd på folkeretten, sier rådsmedlem Randi Skum.

Sametingsrådet har tidligere ytret seg sterkt kritisk til de avtaler som tiltakshaverne gjør med berørte reindriftsgrupper i inngrepssaker. Ofte blir reindriften stilt ovenfor et valg mellom det å inngå en avtale eller at saken ender opp i et skjønn hvor risikoen for å tape enda mer er større enn om de inngikk en avtale. Utfordringer som reiser seg i inngrepssaker er om reindriften kan forhandle vekk beiteland – som de er forvaltere i henhold til den kollektive, samiske retten. Her kommer også retten for kommende generasjoner til å drive reindrift inn. En annen dimensjon er at enkelte siida-grupper innenfor et distrikt, inngår separate avtaler med en tiltakshaver og på den måten selger unna samiske rettigheter og arealgrunnlag, som andre distrikt/siida-grupper også kan ha sedvanerett til.

- Sametingsrådet vil ikke forskuttere behandlingen av avtalen i de pågående konsultasjonene mellom Forsvarsdepartementet og Sametinget om sammenbindingen av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt. Men Sametingsrådet vil imidlertid allerede nå signalisere at selve avtalen er akseptabel dersom den forankres innenfor folkeretten. Fra Sametingsrådets side vil vi understreke at Sametinget legger til grunn at folkerettens forutsetning om et urfolk ikke kan fortrenges fra sine områder med mindre det foreligger eksepsjonelle situasjoner av overgripende nasjonal interesse. Dersom og når forsvarets behov for området opphører, skal området falle tilbake til samisk bruk, sier Skum.

- Sametinget er på et generelt grunnlag avventende til at det gjøres større inngrep før rettighetene er fullt ut identifisert og arealvernregler er på plass. Til dette hører det med at en rekke områder ikke er identifisert, noe som må avklares før inngrep kan gjøres. For Finnmarks vedkommende vil en kommisjon og særdomstol foreta en identifisering av bruks og eierrettigheter. For områder utenom Finnmark avventer Sametinget Samerettsutvalgets konklusjoner. Sametinget forventer derfor at det ikke gjøres store inngrep i samiske områder der samiske rettigheter er under utredning, avslutter Skum. 
 
Kontakt: Randi A. Skum, Medlem av Sametingsrådet tlf. 97090338

(Kilde: Pressemelding fra Sametinget)

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S