!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Midler fordelt av Sametingets tilskuddstyre
Ann-Mari Thomassen, leder av Sametingets tilskuddstyre
Leder av Sametingets tilskudd-styre Ann-Mari Thomassen (NSR) forteller at tilskuddstyret har avholdt et møte i Øksfjord og innvilget støtte nærings-formål på vel 1 million kroner samt støtte til FoU-virksomhet i samiske barnehager.

Publisert: 19.09.2006

Støtte til småskala matproduksjon i Alta
 
Sametingets tilskuddsstyre har også gitt støtte til til to kvinner i Nyvoll, Alta kommune, som vil etablere småskala matproduksjon basert på eget råstoff fra sauehold. 

- Dette prosjektet viser at det finnes vilje til å gjøre produktutvikling og få til verdiskaping ute i distriktene. Spesielt positivt er det at kvinner viser initiativ og har pågangsmot til å skape egne arbeidsplasser der de er bosatt, sier Ann-Mari Thomassen.
 
Sametingets tilskuddsstyre ser det som positivt at kvinner i jordbruket vil satse på produktutvikling og verdiskaping basert på råstoff fra eget sauehold. Målsettingen er å få økt lønnsomhet i fra egen produksjon gjennom sine nisjeprodukter. Disse to støttemottakerne har gått gradvis frem gjennom etablererstipend og fagreiser. Gjennomført prøveproduksjon har falt heldig ut gjennom god avsetning. Nå vil de satse mer bevisst med etablering av eget produksjonslokale. Det er også gjort en nisjeavtale med Gilde.

Mer om Sametingets tilskuddsordninger her.

Støtte til samisk barnehage i Tromsø 
 
Sametingets tilskuddsstyre har bevilget 150 000 kroner til samisk barnehage i Tromsø for å skape samiskinspirert utelekeområde. Den samiske barnehagen i Tromsø ble opprettet i 1983. Barnehagen eies og drives av Tromsø kommune. De har holdt til i samme lokaler siden start, men skal nå i høst flytte inn i nye og større lokaler. I den forbindelse har de søkt om midler til å skape et samiskinspirert utelekeområde.

- Det er viktig å synliggjøre en samisk institusjon, og de samiske barnehagene bør ha et samisk preg som er synlig, en ytre markører. Det er særlig viktig at det samiske er synlig i en by, fordi det vil være med på å styrke de samiske barnas identitet, fellesskapsfølelse og tilhørighet til en kultur. Det samiske blir ofte borte eller usynlig i en by. En samiskpreget utemiljø vil være med på å synliggjøre barnehagen og derved styrke bysamenes samiskhet, uttaler Ann-Mari Thomassen (NSR).

Mer om forsøks- og utviklingsmidler til samiske barnehager her.

(Kilde: Pressemeldinger fra Sametinget)

Kontakt:

Ann-Mari Thomassen 90057123
Pressebilder her.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S