!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Reindriftsloven holder ikke mål
Aili Keskitalo
- Vi kan ikke gi vår støtte til regjeringens lovforslag med mindre det gjøres svært omfattende innholdsmessige endringer og det er nå opp til Regjeringen å bidra aktivt til at så skjer, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Publisert: 14.09.2006

Reindriften er en sentral samisk næring og en viktig kulturbærer. Dette gir reindriften et internasjonalt rettslig vern, det vises særlig til ILO konvensjon 169. Sametinget ser med bekymring på at reindriften stadig utsettes for press fra ulike hold, slik at situasjonen for reindriften i mange områder er vanskelig.

Sametinget er særdeles opptatt av at en ny reindriftslov sikrer og utvikler reindriften slik at vi også i fremtiden kan ha en bærekraftig reindrift. De dokumenter Sametinget hittil har mottatt fra regjeringen gir ikke en betryggelse for at den nye reindriftsloven sikrer og utvikler reindriften. Sametinget er bekymret for at det rettsvernet reindriften har gjennom internasjonal lov, særlig ILO-konvensjon nr. 169, nå undergraves.

- Vi kan ikke gi vår støtte til regjeringens lovforslag med mindre det gjøres svært omfattende innholdsmessige endringer og det er nå opp til Regjeringen å bidra aktivt til at så skjer, sier Sametingspresident Aili Keskitalo.

Kontaktpersoner:
- rådsmedlem Randi A. Skum, tlf: 970 90 338
- president Aili Keskitalo, tlf: 971 29 305

(Gáldu: Sámedikki preassadieđáhus)

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S