!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

NSR-U synes det er på sin plass med en beklagelse
 
Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg (NSR-U) registrerer i etterkant av det åpne brevet i fra Stuornjargga Samenuorak at visepresident Johan Mikkel Sara ikke vil komme med noen beklagelse ovenfor sør- Troms og Nordre Nordland. Johan Mikkel Sara står fortsatt ved sine uttalelser om at han synes det er urederlig at ett områdes kulturinstitusjoner skal få så mye i tillegg når andre områder nesten ikke får noe som helst.

Publisert: 28.01.2006

Visepresidenten viser et lunkent forhold til markasamiske områder og underkjenner markasamiske behov for legitimering og anerkjennelse av det samiske. Som visepresident er det uheldig å ha et slikt snevert syn på andre samiske områder. NSR-U mener at hvis det samiske samfunnet skal utvikles så må man klare å se samene som ett folk uavhengig av hvilket område de kommer i fra. NSR-U synes det er på høytid at visepresident Johan Mikkel Sara kommer med en beklagelse ovenfor disse områdene, og vi forventer at han begynner å jobbe også for marginaliserte deler av Sápmi.

NSR-U synes det er synd at et lokallag må gå så drastisk til verks som å true med utmeldelse før at ledelsen i NSR reagerer, og NSR-U håper at man i fremtiden skal få slippe så sein reaksjon i fra ledelsen i NSR.

NSR-U håper at Sametingsrådet rydder opp i den uheldige situasjonen som er oppstått, og samtidig ønsker vi en redegjørelse for den organisasjonsstrukturen som er i NSR.

NSR-U kan ikke lenger godta at visepresidenten styrer som han vil.

 

Kare-Elle Partapuoli

Leder i Norske Samers Riksforbund Ungdomsutvalg

+47 907 97 925

kare-elle.partapuoli@same.net

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S