!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Økt kultursatsning, men østsamene er glemt
Stoltenberg-regjeringen la i dag fram sine endringer i Statsbudsjettet.  Sametingsrådsmedlem Jarle Jonassen (NSR) er glad for økt satsning på samisk kultur, men er skuffet over at Øst-samisk museum i Neiden nok en gang ikke prioriteres. - På en måte blir gleden av styrking på samisk kultur spist opp av at det ikke blir en satsing på østsamene, uttaler Jonassen.

Publisert: 10.11.2005

Den forrige regjeringa foreslo ca. 625 millioner til samiske formål i Statbudsjettet i 2006. Daværende Sametingspresident Sven-Roald Nystø uttalte da at Bondeviks-regjeringens budsjettforslag innebærer stillstand, og at den nye regjeringen må vise vilje til offensiv samfunnsutvikling. Stoltenberg-regjeringen foreslår ikke de store endringer til samiske formål i Statsbudsjettet, men kultur og media får en økning i forhold til den forrige regjeringens forslag. Stoltenberg-regjeringen foreslår å øke støtten til samiske kulturformål med syv millioner kroner. Det foreslås også en økning av støtten til samiske aviser med 200 000 kroner.

  

Glade for kulturløft

 

- Vi er glade for at Regjeringen ønsker å satse mer på samisk kultur. Syv millioner er uten tvil et løft for samisk kultur og Sametinget får her mulighet til å drive en enda mer aktiv kulturpolitikk i tiden fremover. Det er også positivt at man kompenserer lønns- og prisvekst innenfor støtten til samiske aviser, men dette er altså ikke en reell styrking av samisk presse, sier rådsmedlem Jarle Jonassen.

 

Bekymret for kommunene innenfor forvaltningsområdet

 

Regjeringen har ikke foreslått å øke bevilgningen for tospråklighet til kommunene innenfor forvaltningsområdet for samisk språk, hvilket innebærer at kommunene Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Tana, Nesseby og Kåfjord vil få redusert støtte når Tysfjord kommune blir innlemmet fra 1. januar 2006. - Hvis ikke tospråklighetsstøtten økes når Tysfjord kommunen blir en del av forvaltningsområdet fra neste år, innebærere det at samtlige kommuner vil få redusert sine bevilgninger. Dette vil svekke det samiske språket innenfor disse områdene, sier en bekymret Jonassen.

 

Skuffet over manglende midler til Øst-samisk museum

 

Regjeringen foreslår heller ikke satt av midler til Øst-samisk Museum i Neiden. Dette innebærer nok en gang at byggeplanene skyves ut i tid. - Det er svært beklagelig at Regjeringen ikke foreslår midler til bygging av Øst-samisk Museum. Østsamene har ventet lenge på anerkjennelsen som ligger i byggingen av museumet og vi håper at Stortinget kan se på denne saken en gang

til slik at det blir fortgang i saken. På en måte blir gleden av styrking med syv millioner på samisk kultur spist opp av at det ikke blir en satsing på østsamene, avslutter Jonassen.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S