!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Støtt TV-aksjonen

NSRs parlamentariske leder Jánoš Trosten

NSRs sametingsgruppe støtter TV-aksjonen Drømmefanger som skal bekjempe vold mot kvinner, og oppfordrer den samiske befolkningen til å slutte seg opp om TV-aksjonen. – Gi ditt bidrag til dette viktige arbeidet. Undertrykking av kvinner er dessverre noe som forekommer ofte, og over hele verden. Vi anser det som svært viktig at dette bekjempes, og vi er svært fornøyd med at årets TV-aksjonen løfter dette opp på dagsorden, uttaler NSRs parlamentariske leder Jánoš Trosten

Publisert: 18.10.2005

Selv om  situasjonen for kvinner internasjonalt har bedret seg de siste tiårene, så gjenstår det fortsatt mange utfordringer. Det er kvinner som i størst grad bærer byrden av urettferdighet og fattigdom i verden. Årets TV aksjon Drømmefanger setter fokus på vold mot kvinner. I følge FN er vold mot kvinner en av de mest omfattende brudd på menneskerettighetene. Så mange som hver tredje kvinne opplever vold eller overgrep i løpet av livet. Internasjonale organisasjoner, som FN, fremhever viktigheten av at kvinners stilling bedres. Det er en forutsetning for økonomisk og sosial utvikling

 

Støtt kampen for menneskrettigheter og likestilling

 

- Å støtte kampen for menneskerettigheter har alltid vært et kjernespørsmål for NSR, og derfor slutter vi oss opp om TV-aksjonen, uttaler NSRs Jánoš Trosten. Han sier at bedring av kvinners stilling i samfunnet er avgjørende for utvikling. TV–aksjonen er et viktig bidrag for i kampen for menneskerettigheter, men også for likestilling.  

 

Han påpeker at særlig mange urfolkskvinner har en  vanskelig livssituasjon. – Urfolk er av de som globalt sett er verst stilt, og det er særlig urfolkskvinner som bærer byrden av dette, sier Trosten. Han håper at TV-aksjonens fokus på vold mot kvinner også vil bedre urfolkskvinnenes situasjon.   

 

Trenger bøssebærere

 

NSRs sametingsgruppe støtter TV-aksjonen med kr. 5000,-.  – Vi oppfordrer den samiske befolkninga til å gi bidrag. TV-aksjonen trenger også bøssebærere under selve aksjonen, og NSR sametingsgruppe opfordrer folk til å melde seg og gjøre en innsats for å bekjempe vold mot kvinner.

 

Mer informasjon om TV-aksjonen: http://www.nrk.no/tvaksjonen/

Bli bøssebærer: http://www.nrk.no/programmer/tv/tv_aksjonen2005/4892580.html

 

 

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S