!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Kjære Sametingsvelgere
NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo skriver brev til velgerne

Publisert: 12.09.2005

Kjære Sametingsvelgere

 

For 16 år siden med opprettelsen av Sametinget gikk Norge fra å være en stat grunnlagt på ideen om et folk - en stat, til anerkjennelsen av at det innenfor statsgrensene finnes to opprinnelige folk. Etter den tid har alle de statsbærende organer og kongehuset bedt det samiske folk om unnskyldning for de skader som fornorskningen har medført.

 

Disse har også anerkjent at Norge er grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Det norske Storting har også vist at dette ikke er bare ord. Ved behandlingen av Finnmarksloven viste Stortinget dette gjennom handling når de gikk inn i forhandlinger med Sametinget. Med dette har nasjonen Norge tatt et oppgjør med langvarig undertrykking av den samiske folkegruppe.

 

Vi i NSR har vært sentrale i denne utviklingen, og vi er glade for at også det samiske samfunnet skal kunne få like utviklingsmuligheter innenfor statsgrensene. Men mange samer opplever fortsatt at det er langt igjen, både når det gjelder å få tilbake det samiske språk og trygghet i forhold til det å være same - en trygg samisk identitet.

 

Vi i NSR kan garantere at vi fortsatt skal stå på for å fremme behovene til det samiske samfunnet. Vi har blant annet sagt at nå er tiden inne til å åpne Samefolkets fond for å fremme det samiske språk og styrke den samiske kulturen, spesielt i områder som er blitt hard rammet av fornorskningen.

 

Vi vil ha levedyktige samiske samfunn med en visjon om et levende og moderne Sápmi hvor Sametinget har en mest mulig fri og uavhengig rolle. Vi i NSR vil at Sametinget skal komme i en posisjon hvor tinget skal kunne ha avgjørende innflytelse på spørsmål som berører den samiske befolkning. For å sikre et uavhengig Sameting ønsker NSR å videreutvikle prinsippet om forhandlinger til å gjelde områder som blant annet Sametingets økonomiske rammer og retten til fiske i havet. Sametinget må også ha muligheten til å fremme lovforslag for Stortinget som berører den samiske befolkning.

 

 Ved å gi din stemme til NSR er du med på å sikre utviklingen av det samiske samfunnet slik at du som same skal kunne føle seg verken mer eller mindre enn andre.

 

Godt valg.

 

Aili Keskitalo

Presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S