!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Idrettsglede
Hvem glemmer prestigeoppgjør på fotballøkka mellom ILAR og NIF i Meskelv den gang da? Tanabreddens ungdom hadde en ”hit” med ”Guovdageidnui” hvor de synger om å dra på fotballkamp til Kautokeino

Publisert: 08.09.2005

Av Gunn-Britt Retter,

NSR/SáB sin første kandidat til Sametingsvalget i Varanger

 

Selv har jeg mange minner fra tiden som aktiv friidrettsutøver i min ungdom. Etter at jeg ble voksen har jeg fortsatt deltatt i å organisere idretten på lokalplan. Samisk idrettsarbeid er nå i spennende utvikling. Jeg vil som sametingsrepresentant jobbe for å satse på breddeidretten i samiske lokalsamfunn. Et sterkt samisk idrettsliv er en viktig identitetsfaktor for ungdom, og dette styrker samholdet om felles verdier og normer. Det er viktig å ha arenaer der samer fra alle områder i Sápmi kan møtes til idrettsaktiviteter og konkurranser. Som toppkandidat for Várjjat Sámeálbmot Lihttu NSR/SáB ønsker jeg å være en pådriver for å gi samiske idretts- og ungdomsorganisasjoner muligheter til arbeide med fellessamisk idrett og idrettsfaglige spørsmål.

 

Kartlegging

Norske Samers Riksforbund (NSR) har i denne perioden på Sametinget bidratt til at et forprosjekt for utredning av idrettsanlegg for lassokasting og reinkappkjøring i Finnmark ble gjennomført. Det er også gjennomført et kartleggingsarbeid i samarbeid med SVL-N og SVL’s internasjonale komité for å fremskaffe en helhetlig oversikt over virksomheten i samisk idrett. Dette arbeidet må blant annet være grunnlaget for videre utvikling av samisk idrett. Sametinget har jobbet aktivt for at samisk idrett tildeles støtte i form av spillemidler.

 

Utviklingsmuligheter

Ei grenseoverskridende idrettsmelding må utarbeides tidlig i neste sametingsperiode. En sametingsmelding må følges opp med en handlingsplan hvor gode tiltak prioriteres i samarbeid med samiske idrettsaktører. Reinkappkjøring bidrar for eksempel til å ivareta sterke historiske tradisjoner blant urfolk i Arktis, og derfor vil jeg jobbe for å støtte reinkappkjøringen som særsamisk idrettsgren. Grenseoverskridende allsamiske idrettsarrangement innen sommer- og vintergrener er meget viktige arenaer for samisk identitetsutvikling. Et stort samepolitisk løft ligger i at det etableres samiske nasjonalanlegg for nordiske skigrener og reinkappkjøring. Etablering av idrettshaller i samiske bygdesamfunn er også en visjon for fremtiden. Nyheten om at 20 samiske ungdommer er tatt ut til å delta i Arctic Winter Games er spennende.

 

Jeg føler sterkest av alt at holdningsarbeid omkring rasisme må være et satsingsfelt i idretten i dag. Sametinget er en aktør som bør delta i å planlegge antirasistiske kampanjer i samarbeid med idrettsaktørene.

 

Stem Várjjat Sámeálbmot Lihttu NSR/SáB til sametingsvalget!


 

Kontakt Gunn Britt Retter mob. 913 59 222

 

Pressebilde av Gunn-Britt Retter: http://www.nsr.no/Files/Kandidater/Gunn%20Britt%20Retter.jpg

Portrett av Gunn-Britt Retter: http://www.nsr.no/website.aspx?objectid=1&displayid=9303

Mer om Norske Samers Riksforbund (NSR) på nsr.no


Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S