!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nytt flertall på Sametinget
Kontakt John Harald Skum: tlf 411 21 529
NSRs 1. kandidat i Alta/ Kvalsund, John Harald Skum, skriver i et leserbrev at Altaorførerens påstander om at NSR ikke har noen reell plattform faller på sin egen urimelighet. Skum sier at NSR klarer å holde fokus på hva som er viktig for utviklingen av en god samepolitikk og ta de rette grepene på vegne av et mangfoldig samisk samfunn.- Jeg klarer ikke å lese utfra Bakkens innlegg at Sametinget vil føre en bedre kultur- og næringspolitikk om AP skulle overta styringen, sier John Harald Skum

Publisert: 30.08.2005

Av: John Harald Skum,

NSRs 1. kandidat til sametingsvalget i Alta/Kvalsund valgkrets

 

Ordfører i Alta Geir Ove Bakken har i Altaposten 17/8 2005 noen ytringer om hvorfor han mener at det bør komme et skifte på Sametinget, som jeg vil kommentere.

 

Først har jeg lyst til å vise til at NSR har styrt Sametinget siden oppstarten i 1989. Kvaliteten på det arbeidet som vi har gjort i disse årene vises i de resultatene vi har oppnådd innenfor de fleste samfunnsområder og som vises rundt omkring i lokalsamfunnene, også i Altaordførerens kommune. Dette har vi gjort ved å fremme likeverd, solidaritet og fredelig sameksistens mellom folk og folkegrupper, og gjennom våre lokallag har vi bidratt til og fremmet varierte og allsidige samiske kulturaktiviteter og tilbud. Bakkens påstand om at vi ikke har noen reell plattform faller derfor på sin egen urimelighet.

 

Ikke bundet av partier

 

Bakken hevder videre at det er problematisk at NSR ikke har åpne og direkte kontakter til de politiske partier i Stortinget og regjeringen, og at konsekvensen blir veldig saksorientert og lite målrettet. Jeg vil på min side hevde at nettopp dette at NSR ikke er bundet opp til enkeltpartier er en av våre sterke sider. Vi kan ta kontakt med, og ha en dialog med alle partier som ønsker å snakke med oss, og er ikke bundet opp i tradisjonell norsk partipolitikk. Og vi trenger heller ikke å være redd for å komme i lojalitetskonflikter mellom det samiske samfunnet på den ene siden og et moderparti på den andre. Derfor klarer vi også å holde fokus på hva som er viktig for utviklingen av en god samepolitikk og ta de rette grepene på vegne av et mangfoldig samisk samfunn.

 

Fokus på god samepolitikk

 

Mot bedre vitende framfører også Bakken en påstand om at NSR ikke har tilført den samiske befolkningen ressurser til næringsformål. Dersom Bakken hadde fulgt med i hva som rører seg på Sametinget så hadde han visst at NSR i fjor var med å vedtok utvidelse av Samisk Utviklingsfonds virkeområde, slik at bl.a. Loppa Kommune og deler av Måsøy kommune er kommet inn under SUF virkeområde. Dette er et grep som er gjort nettopp med tanke på næringsformål. Og Sametinget likestiller alle innenfor virkeområdet. Derimot burde Bakken fortalt at dengang Alta kommune behandlet utvidelse av Samisk utviklingsfonds område til også å omfatte hans kommune, så ønsket blant annet hans eget parti ikke at bygder i indre deler av Altafjorden skulle være med. Dermed mistet bygder som Tverrelvdalen, Rafsbotn og Eiby muligheten til å gjøre seg nytte av Sametingets næringsmidler.

 

Bakken har imidlertid rett i en ting i sitt avisinnlegg, nemlig at Sametinget og fylkestinget etter lange diskusjoner har fått tilført betydelig makt gjennom Finnmarksloven. Min påstand er at Finnmarksloven er et direkte resultat av NSR's målrettede arbeid for samiske landrettigheter gjennom mange tiår.

 

Kystbefolkningen stoler på Sametinget

 

Jeg klarer ikke å lese utfra Bakkens innlegg at Sametinget vil føre en bedre kultur- og næringspolitikk om AP skulle overta styringen.  Hittil har vi fått mye om hva Ap mener om NSR og vår politikk, men svært lite om hvilken politikk Ap vil føre. Jeg har derfor lyst til å vise til at for eksempel den fiskeripolitikken som Sametinget hittil har ført, har vært en god NSR-politikk. Og jeg vil anta at en god del av befolkningen på kysten som er avhengig av at den kystnære fiskeriflåten opprettholdes har større tiltro til Sametinget enn til regjeringen når det for eksempel gjelder fordeling og forvaltning av fiskeriressursene.

 

Gledelig med manntallsøkning

 

Til slutt, jeg er glad for den store økningen i manntallet som vi har hatt, blant annet i vår valgkrets. Det viser at oppslutningen og interessen omkring Sametinget er stor. At ordføreren i Alta også kaster seg inn i den samiske valgkampen er også et tegn på at engasjementet omkring Sametinget når langt utover det samiske samfunn. Og det er bra. I motsetning til Bakken håper jeg imidlertid at NSR kan føre videre den kulturelle oppbyggingsarbeidet som vi har drevet fram siden Sametingets etablering. Jeg tror velgerne er mest interessert i hvilke resultat vi som politikere kan vise til, og ikke hvilket negativt bilde man kan tegne av politiske motstandere. Og jeg er overbevist om at dersom velgerne i vår valgkrets gjør sine valg ut fra konkrete resultater, så gir de sin stemme til NSR.

 


Kontakt: John Harald Skum
jharals@online.no Tlf. 411 21 529/ 784 31 753

Pressebilder: http://www.nsr.no/Files/bilder/Sametingsgruppa/John%20Harald%20Skum/JHS%20sept04.JPG

Mer om John Harald Skum: http://www.nsr.no/website.aspx?objectid=1&displayid=9341Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S