!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Vil sikre tilbud til eldre samer i Oslo
Samisk pensjonistgruppe i Oslo ber om en egen samisk eldreomsorg og mener det bør opprettes en avdeling eller sykehjemspost i Oslo spesielt for samer. – Det er en sentral urfolksverdi å respektere de eldres livskunnskap og se eldre som en ressurs, sier sametingsrepresentant Kirsti Guvsám, og mener at tilpasset omsorgstilbud til eldre samer i Oslo må sikres.

Publisert: 13.10.2010

– For de samiske eldre handler det om at omsorgstilbudene tilpasses deres forutsetninger. Man må sikre at áhkko og áddjá får bruke samisk språk, og får møte helsepersonell med samisk språk- og kulturkompetanse. Det er også viktig at tilbudet er bygget på samiske kultur- og mattradisjoner. Vi er selvsagt klar over at det er utfordrende å sikre fagkompetanse med samisk språkkunnskap, men det bør likevel være mulig å gjennomføre et pilotprosjekt for å se hva som kan gjøres på feltet, mener Guvsám. Hun sier også at et slikt pilotprosjekt kan være en viktig prioritering i en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Oslo kommune. – Derfor er et viktig at denne avtalen kommer på plass så fort som mulig.

– Norske Samers Riksforbund vil sikre en verdigetsgaranti for eldre samer, også i byene. Vi har nylig fremmet en sak om dette på Sametinget og forventer at sametingsrådet følger opp dette siden regjeringen nå arbeider med nettopp en verdighetsgaranti for eldre fremholder Guvsám. 

Sametinget skal igang med budsjettbehandling, og Guvsám vil jobbe for sikre finansiering for prosjekter som har eldre samer som målgruppe. Hun sier også at det er svært viktig at både tilrettelegging av tilbud og prosjekter som har som mål å sikre samiske møteplasser for eldre imøtekommes. – Jeg tror mange kan kjenne ensomhet i alderdommen i byene, sier Guvsám, som mener dette er en veldig viktig sak for Sametinget å følge opp. 

– Det er en sentral urfolksverdi å respektere de eldres livskunnskap og se eldre som en ressurs. – Derfor skal vi ta vare på de initiativene som eldre selv fremmer og sikre at Sametinget følger opp slike initiativer videre. En samarbeidsavtale mellom Sametinget og Oslo kommune ville vært et godt verktøy for å få på startet opp et slikt tilbud, og Kirsti Guvsám avslutter med at dette også viser at det er på høy tid at en slik samarbeidsavtale nå kommer på plass.

Kommenter denne artikkelen   


Kommentarer:
Likeverdig omsorg av Kirsti Guvsám 14.10.2010 14:29
Takk for kommentaren. Slik jeg ser det så er det snakk om likeverdig eldreomsorg. Man må jo få kunne snakke sitt eget morsmål i møte med helsevesnet. Når samer med samisk som morsmål ikke får snakke samisk, så er det jo ikke likebehandling. En av utfordringene i dette er utdanning av personell, som du jo også peker på. Men jeg tror det er mulig å få det til om man gir et sykehjem ansvar for samiske brukere, og at personellet der opplæres i samisk kultur- og språkforståelse. Jeg tror også at med et pilotprosjekt vil man finne ut av disse utfordringene.
Urettferdig av jah 13.10.2010 23:38
Hvorfor skal samer få et bedre eldreomsorgstilbud enn vanlige nordmenn? Finnes det nok samiske pleiere til å gjennomføre dette tilbudet? Burde ikke pengene brukers til å lage et bedre tilbud for ALLE eldre?
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S