!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Verdighetsgaranti for samiske eldre
NSRs sametingsgruppe foreslår at Sametinget sikrer en verdighetsgaranti for å sikre tilbudet for samiske eldre. - I forbindelse med regjeringens arbeid med å lage en forskrift hvor man hjemler en verdighetsgaranti for eldre mener NSR at man må sikre at også samiske eldre får sikkerhet for at deres verdighet ivaretas med utgangspunkt i de behov som samiske eldre har sier sametingsrepresentant Silje Karine Muotka.

Publisert: 27.09.2010

- Tilliten til eldreomsorgen er avhengig av at den enkelte skal få en verdig alderdom i samsvar med den enkeltes muligheter og grunnleggende behov. Tjenestetilbud til samiske eldre må derfor utformes i forhold til de behov samiske eldre har med tanke på å få slike tjenester med utgangspunkt i samisk språk, kultur og samfunnsliv. Det innebærer at áddjá og áhkku må få snakke samisk i møtet med omsorgsapparatet samt at de rammene som finnes for omsorgstjenesten må ta utgangspunkt og forankres i samisk kultur sier Silje Karine Muotka fra NSR.
 
- Etter vårt syn vil samiske eldre sikres bedre rettigheter om man sikrer at verdighetsgarantien også omfatter de behov som de samiske eldre har. Vi mener at dette vil klarlegge innholdet i rettighetene de samiske eldre har til et godt tilbud, sier Muotka.
 
Muotka sier at ett eksempel på uttrykk for en verdighetsgaranti vil kunne være å sikre at den livsanskuelse samiske eldre har ivaretas i omsorgstilbudene. - Ett annet eksempel vil kunne være at den maten som gis i institusjoner og som en del av omsorgstilbudet forankres kulturelt slik at samiske eldre får tilgang til samisk tradisjonsmat som en vesentlig del av omsorgstilbudet avslutter Muotka som sier at saken må opp før forskriften vedtas av regjeringen.
Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S