!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Urfolk hjelper urfolk
Skoletomta i Loliondo. (Foto: Kari Wattne)
Bistandsorganisasjonen Mama Sara Education Foundation for Maasai Children hjelper masaibarn til skolegang. NSR og NSRs sametingsgruppe gir til sammen 5000 kroner til Mama Saras skolebyggingsprosjekt og oppfordrer andre samiske organisasjoner og partier til å støtte arbeidet.

Publisert: 15.12.2009

Den samiske bistandsorganisasjonen er privat (og Norges minste) og arbeider under mottoet ”Urfolk hjelper urfolk!” Midlene organisasjonen får inn går uavkortet til å betale for fattige og foreldreløse masaibarns skolegang. I 2007 var 15 sponsorbarn i utdannelse, i 2009 er tallet 34. Organisasjonens frivillige dekker selv alle utgifter forbundet med arbeid og reiser til Tanzania.

For masaibarn er skolegang ofte et uoppnåelig og dyrt tilbud. For kun 600 kroner kan man sponse et barn gjennom et helt grunnskoleår! Pengene dekker blant annet skolepenger og nødvendigheter som skoleuniform, sko, madrass og ullteppe, bøker, toalettartikler og jordbruksredskaper til dyrking av mat.

Organisasjonen har nylig igangsatt prosjekt for å bygge en egen skole for masaier. Tomten skolen skal stå på er klar, men skolebygget koster 300.000 kroner. Skolen vil avhjelpe problemer med manglende undervisning i og på masaibarnas morsmål og det faktum at få masaibarn slipper til for skolegang i de statlige skolene. Gevinstene ved utdannelse er mange, og for et historisk undertrykt masaifolk betyr utdanning enormt. Masaiene sier ifølge organisasjonen selv at utdannelse er veien til å for eksempel lære om egen kulturs behov for endring der omskjæring, tvangsekteskap og AIDS er problemer de kan jobbe mot innenfra gjennom skolering.

For mer informasjon, se www.mamasara.org.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S