!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Til minne om Tor Regnor Solbakk
(Foto: Noras ANS arkivfoto)
Tor Regnor Solbakk var NSRs leder fra 1971-73. Da var ikke NSR mer enn et lite barn, og Regnor var derfor en av dem som har bidratt til å bygge opp det vi har i dag, både i NSR og i det samiske samfunnet.

Publisert: 10.11.2009

I 1970, året før han ble NSR-leder, var han sammen med Johan Klemet Kalstad og Hans J. Henriksen, med på å arrangere et ”hemmelig seminar” i Kautokeino før jul i 1970. NSR-medlemmer, mange av dem unge samiske studenter, begynte å samle seg for å drøfte samenes vanskelige situasjon, og hvordan man skulle fremme og styrke samisk kultur og næring til nytte for kommende generasjoner. I tre dager drøftet og diskuterte de brennbare og aktuelle samepolitiske saker. Seminaret valgte bl.a. et utvalg som fikk i oppgave å undersøke mulighetene for å opprette et nordisk samisk institutt, for å betjene samene og samisk forskning. Saken ble løftet på Samekonferansen i 1971, og tre år senere, i 1974, ble Nordisk Samisk Institutt offisielt åpnet. 

I den perioden Regnor Solbakk ledet NSR var Boligaksjonen for indre-Finnmark en sentral sak. Myndighetene satte i gang denne aksjonen på begynnelsen av 70-tallet. Som NSR-leder samarbeidet han med boligaksjonens forsker, Per Mathisen og arkitekten Borgen. De reiste mellom bygdene for å kartlegge boligbehovet, hvem som trengte boliger, og hvilke typer boliger som skulle bygges. Samer behov i hverdagen var i sentrum for politikken, da som nå.  

Regnors medarbeidere minnes Regnor som en snill og stillferdig mann, som også kunne være en listig politiker når det var behov for det. 

Regnor bodde i Kautokeino på slutten av 1960-tallet og på begynnelsen av 1970-tallet, mens han var NSR-leder. Han var også med på å etablere Siida i Kautokeino, som siden ble et museum. Han var leder på Siida de første årene. Regnor var interessert i duodji, han var med på å arrangere duodjikurs, og denne interessen har nok fulgt ham videre siden han har vært med på å utvikle Duodjeinstituhtta. 

NSR takker Regnor Solbakk for det arbeidet han har gjort for NSR, og for det samiske samfunnet. Til Regnors nærmeste, hans barn, barnebarn, familie, slekt og venner vil vi si at vi tar del i deres sorg. 

De siste hilsener fra NSR til Tor Regnor Solbakk. Fred være med deg. 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S