!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Tale til Bergen Sameforenings 40-års-jubileum
NSR-Us ungdomssekretær, Káre-Elle Partapuoli. Her sammen med ungdomsutvalgsmedlem Mats Pavall.
NSRs ungdomssekretær Káre-Elle Partapuoli holdt tale på vegne av NSR under Bergen Sameforenings jubileumsmarkering og 40-års-dag lørdag 31. oktober på Nord-Norges-Huset i Bergen. Partapuoli er også lokallagsleder for Tana sameforening NSR og aner slik hva som må til for å holde en forening aktiv i 40 år.

Publisert: 04.11.2009

Det er en ære for meg på vegne Norske Samers Riksforbund å få hilse Bergen Sámiid Searvi til lykke med 40-års-jubileet. Jeg bringer hilsninger både på vegne av landsstyret, sametingsgruppa og ungdomsutvalget, som jeg selv arbeider for. Det er en viktig og vital jubilant som vi markerer her i kveld.

 

Studenter som foregangspersoner

Bergen Sámiid Searvi ble stiftet i 1969 – kun ett år etter stiftelsen av Norske Samers Riksforbund. Bergen Sameforening ble oppretta i en samisk oppvåkningstid, og i en tid da mange unge samer reiste ut for å studere – samiske studenter fra mange områder av Sápmi fant veien hit til Bergen. Jeg må vise min respekt for våre forgjengere som dro til byen for å søke høyere utdanning. Blant de som etablerte Bergen Sameforening var Nils Utsi, Berit Olsen, Per Somby, Knut Isaksen og Arne Nystad. Vi er kjent med at mange av Bergen Sámiid Searvvis tidligere ledere og foregangspersoner fortsatt i dag har ledende og viktige funksjoner i det samiske samfunnet. Og vi vet at både nåværende og fremtidige generasjoner vil ha stor nytte av det arbeidet som blant annet Bergen Sameforening står for i dag.

Det er mange flere ressurspersoner enn de første foregangspersonene som burde vært nevnt og hedret, men viktigst av alt er likevel det at summen av fellesarbeidet i lokallaget er det som gir fremgang for samesaken. Der spiller vi alle som en den viktigste rollen. Vårt håp og ønske er at denne foreningen fortsatt skal være et arnested for kulturarbeidere av fremste klasse og politiske foregangspersoner som foreningen alltid har vært gjennom 40 år. Summen av vårt arbeid nå og i fremtiden må fortsatt være større enn oss selv.

 

Viktig med samiske møteplasser

Det er mye snakk om samer som flytter til byer i dagens samiske samfunnsdebatt. Hvordan hadde vårt nåværende samiske samfunn sett ut om vi ikke hadde hatt den viktige aktiviteten som generasjonene før har stått for, for eksempel her i Bergen sameforening? Norske Samers Riksforbund erkjenner at befolkningsgrunnlaget i byene er økende. Dette betyr at også flere samer søker til byer og bykommuner. For NSR er arbeidet for livskvalitet og utviklingsmulighet for den enkelte same viktig, uansett om vi bor i bygd eller by. I den sammenhengen er NSR stolt av å ha en sterk sameforening som markerer samisk tilstedeværelse i Bergen!

 

Utfordring til Bergen kommune

Det er en positiv trend at etablerte norske kulturinstitusjoner i bykommunene integrerer samiske tilbud i sine eksisterende tilbud – slik man kanskje kan si er tilfellet for det vi har sett her i helga på Nord-Norges-huset. Men det er fortsatt slik at samiske lag og foreninger står for mange samiske kulturarrangement i byene – og dette er naturlig, og positivt, og bør ikke være forbigående. Men det vil være en fordel for de samiske organisasjonene og sameforeningene å søke flere samarbeidspartnere. Til Bergen Sameforenings historie hører det med at i oppstarten hadde man over 50 medlemmer, og Bergen kommune støttet foreningen med å betale husleie for de daværende samiske møtestedene. Over fem tusen kroner bidro kommunen med hvert år for snart 40 år siden. Dette er betydelige beløp, og kan kanskje være en utfordring til kommunen i dag: Man må i større grad støtte de lokale samiske aktiviteter, eller etablere et samisk møtested hvor kultur og språk kan støttes opp om og leve aktivt.

 

Jubileumsgave

NSRs gave til Bergen Sameforening på førtiårsdagen er en konsert med Max Mackhé og hans band. Mackhé er fra Jämtland i Sverige, og ifølge ham selv er han ikke same. Han har i voksen alder lært seg samisk og synger også sine sanger på samisk. Mackhé er i så måte et bevis på at samekulturen er attraktiv og noe som også for andre enn oss selv er et gode. Med seg har han musikere fra Kautokeino og Tana. Vi håper musikken vil falle i smak!

 

Fortsatt mange utfordringer

Vi har fortsatt mange felles utfordringer som vi må arbeide med. Levekraft for samekulturen krever fortsatt en stø kurs og en vital Bergen sameforening fremover. Jeg er derfor både stolt og glad over og på vegne av Norske Samers Riksforbund kunne få ønske foreningen til lykke med de første førti årene. NSR gleder seg til de neste førti år med samarbeid for å sikre samisk kultur, språk og samfunn. Lihkku beiviin, gratulerer med dagen!

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S