!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Stadig flere bygdeskoler legges ned i samiske områder
– Selv om  Sametingsrepresentant Laila Susanne Vars (Árja) lovte å opprettholde bygdeskolene, så viser det seg at stadig flere bygdeskoler legges ned. 189 skoler har blitt lagt ned de siste 4 årene sier sametingsrepresentant Trond Are Anti.

Publisert: 01.11.2010

I november 2009 var ”bygdeskoler” drøftingssak på Sametinget. Representanten Anti husker godt da Laila Susanne Vars og sametingsrådet hadde møte med ”mange ministre” som ble til ett møte med to ministre hvor de skulle diskutere en egen støtteordning for bygdeskoler, men som vi kan konstatere at rådet IKKE har fått gehør for i statsbudsjettet.

Anti forventer at sametingsrådet fremmer sak om bygdeskoler for både Oppvekst-, omsorgs- og undervisningskomiteen og Sametingets plenum. – Vi har ventet for lenge på å få en slik sak oversendt til komiteen. Vi har ikke råd til å vente lenger. Hvor mange bygdeskoler skal legges ned før Sametinget tar tak i utfordringen, spør Anti? 

Bygdeskoler er svært viktig for bygdene. Dersom bygdeskoler legges ned, så utarmes også bygdene. – Bygdeskoler er med på å bevare samiske språk, lokalsamfunn og kulturer, avslutter Anti.

 

----------

– Elevene er taperne når skoler legges ned

Dårlig økonomi truer skoler

Elevgrunnlaget i fritt fall

----------

 

Sámegilli / på samisk

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S