!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametingsrådet må hjelpe skolen i Musken å bestå
Måske skåvllå / Musken skole (foto: Karl Edvard Urheim)
NSR ber Sametingsrådet ta tak for å berge grendeskolen i den lulesamiske bygda Musken, som fremdeles er uten lærerresursser. – Jeg er redd for at skolen på sikt blir nedlagt, og det vil være synd, sier sametingsrepresentant og medlem i Sametingets opplærings-, omsorgs- og utdanningskomite, Miriam Paulsen.

Publisert: 27.10.2009

Samiske grendeskoler viktige

– Sametingsrådet utgått fra Arbeiderpartiet har i sin tiltredelseserklæring lovt å arbeide for at grendeskolene i samiske områder opprettholdes, prioriteres og sikres forutsigbar økonomi gjennom statlige støtteordninger, da disse skolene er viktige faktorer for å opprettholde bosettingen i samiske bygder. Jeg forventer at Sametingsrådet gjør alt de kan for å berge grendeskolen i Musken, sier NSRs Miriam Paulsen.

– Muskensamfunnet har selvfølgelig behov for en skole til barna sine, sier sametingsrepresentant og medlem i parlamentarisk lederskap i NSR, Ann-Mari Thomassen. – Musken skole eksisterer i et lulesamisk kjerneområde og er en nødvendig del av den infrastrukturen som bør være på plass for å sikre fortsatt bosetting i bygda. Sametingsrådet bør snarest mulig gå i dialog med Tysfjord kommune, Nordland fylkesting og med sentrale myndigheter med målsetting om fortsatt undervisning ved Musken skole, avslutter NSRs Ann-Mari Thomassen.

 

På samisk / sábmáj

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Flere barn :) av Jilly 29.10.2009 23:20
Her er det bare en ting å gjøre - det er å få flere unger i Musken og i bygdene ellers:)Får sitere en kjent samepolitiker som karslig sa at "gi meg fem minutter her så blir det sameskole om sju år" - et sted en gang :)
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S