!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon SFF og NSR i hyggelig møte

F.v.: Halldor Valdeland-Hansen og Odd Roar Strømme fra SFF og NSRs Aili Keskitalo og Thomas Myrnes Nygård.

 

NSR har møtt Samenes Folkeforbund for uformelle samtaler om utfordringer de samiske hovedorganisasjonene møter i sin drift av administrasjon og frivilligledd.

Publisert: 06.07.2010

Det var i et sommerlig Alta onsdag 30. juni at NSRs leder Aili Keskitalo og sekretariatsleder Thomas Myrnes Nygård møtte SFFs leder Odd Roar Strømme, organisasjonssekretær Halldor Valdeland-Hansen samt leder av SFFs samepolitiske enhet, John Erling Ingebrigtsen. Agenda for møtet var de utfordringer våre hovedorganisasjoner har i forhold til å skape forutsigbare rammer for drift og arbeid til beste for det sivile samiske samfunn.

NSRs leder Aili Keskitalo sier at den største utfordringen er å finne forståelse hos bevilgende myndigheter for de behov de samiske hovedorganisasjonene har for forutsigbarhet i sitt virke. – Selv Sametinget som NSR får brorparten av sine organisasjonstilskudd fra klarer ikke på godt nok vis å skape den trygghet både våre ansatte og frivillige kulturarbeidere fortjener. – Hyppigheten som tildelingskriteriene endres med er ett eksempel som vi bruker tid på å områ oss etter, og truslene organisasjonene lever under fra politisk hold i Sametingets posisjon om kutt i støtten er uholdbar, noe vi nylig kunne høre Aps parlamentariske leder Willy Ørnebakk true med.

Keskitalo sier at NSR gjerne vil være med å evaluere de samiske organisasjonenes støttepott, men dette må da gjøres på en grundigere måte enn gjennom mer enn mindre tilfeldige revideringer av retningslinjene gitt i Sametingets budsjettbehandling. – Våre medlemmer, våre frivillige arbeidere og våre ansatte fortjener og forventer at midlene som kommer er basert på en forståelse av det arbeidet som våre samiske hovedorganisasjoner gjør i det daglige ute i det samiske samfunnet.

Ut over de konkrete felles utfordringer SFF og NSR har knyttet til organisasjonsstøtten diskuterte partene også uformelt omkring sitt politiske arbeid. – Og selv om vi ikke har tenkt å inngå noe formelt samarbeid med SFF med det første, sier Keskitalo, så er det hevet over enhver tvil at SFF og NSR har nytte av å finne sammen i felles politiske utfordringer. – Først skal vi nå bedre samarbeidet, og da kan det hende at felles møtesteder for landsstyremøtene er en ting å se nærmere på, tenker Aili avslutningsvis. – Og da er en god start å sørge for at organisasjonene ikke avholder landsmøtene på samme tid, slik som dessverre er tilfelle i år hvor både SFF og NSR avholder sine landsmøter 3.-5. september.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S