!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Penger til lokallagenes barne- og ungdomsarbeid
NSR er tildelt 106.380 kroner i støtte fra Frifond Organisasjon i 2010. Midlene skal gå til barne- og ungdomsarbeidet i NSRs lokallag. Lokallagene kan søke prosjektstøtte fra disse midlene via NSR sentralt. Søknadsfrist er 22. oktober.

Publisert: 06.10.2010

HVEM, HVA, NÅR og HVOR på 1-2-3:

Total sum til fordeling: Kr 101.061

Maks tildeling pr prosjekt: Kr 20.000

Mottakere: NSRs lokallag

Søknadsfrist: 22. oktober 2010

Formål: Styrke lokal barne- og ungdomsaktivitet

Frist for prosjektgjennomføring: 31. mai 2011

 

Landsstyret har i sak 34/2010 vedtatt retningslinjer for den interne tildelingen av disse såkalte frifondmidlene, spillemidler forvaltet av LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner). Støtteordningen er opprettet for å styrke det frivillige barne- og ungdomsarbeidet i lokallagsleddet. Da sekretariatet etter reglene beholder 5 % av innvilget støtte til administrative utgifter blir den totale potten til fordeling 101.061 kroner.

 

Om prosjektsøknad og søknadfrist

Midlene tildeles som prosjektstøtte med inntil kr 20.000 for hvert omsøkte prosjekt. Prosjektmidlene må gå til lokal aktivitet, eller til å styrke lokal aktivitet. De som allerede har sendt inn søknad etter at sekretariatet forhåndsannonserte midlene for lokallagene behøver ikke søke på nytt, søknadene blir tatt med i behandlingen innenfor søknadsfrist. Søknadsfrist er fredag 22. oktober og søknaden må være sekretariatet i hende innen utgangen av denne dagen for å bli med i behandlingen. Husk å legge ved budsjett for prosjektet! Sekretariatet lover svar på søknadene senest mandag 1. november.

Det er mulig å klage på søknadsbehandlingen, klagefrist er allerede nå satt til mandag 8. november (en eventuell klage må være sekretariatet i hende innen utgangen av den dagen). Eventuelle midler som ikke er tildelt etter første søknads- og klagerunde vil umiddelbart bli utlyst på nytt. Eventuelle nye søknader behandles fortløpende.

 

Gjennomføring og rapportering

Midlene skal være utbetalt til lokallagene senest onsdag 1. desember 2010, men det er ikke krav om at prosjektet skal være ferdigstilt og midlene brukt opp av lokallagene før innen 31. mai 2011. Alle midler som ikke er utbetalt fra sekretariatet innen 1. desember 2010, og/eller ikke brukt opp av lokallagene innen 31. mai 2011 må tilbakebetales Frifond.

Det er altså god tid til gjennomføringen av prosjekter, men selve ideene bør formuleres ganske raskt! Husk og å utforme budsjett for bruken av støtten. Bruken av midlene skal og rapporteres om og leveres særskilt regnskap for, dette vil det informeres nærmere om ved utbetaling av prosjektstøtten. NSRs frifondutvalg vil i tillegg velge ut ett tiltak eller prosjekt eller én aktivitet som det skal lages særskilt rapport for. Dette for at Frifond, bevilgende myndigheter og andre organisasjoner skal få se eksempler på hva slags barne- og ungdomsaktiviteter som skapes gjennom støtten. Lokallagene kan altså måtte utforme en mer grundig prosjektrapport, noe sekretariatet vil kunne bistå i utformingen av om ønskelig.

 

Overordnede retningslinjer

Lokallagene som mottar støtte bør lese del B i retningslinjene for Frifond Organisasjon. Det refereres særlig fra pkt. II Formål og målgruppe: Formålet med tilskuddet er å bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå. (…) Organisasjonen skal arbeide for og med barn og unge under 26 år i lokalmiljøet. Midlene skal gå til organiserte aktiviteter som er relatert til frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt. Pkt. IX Kriterier for sentralleddenes forvaltning og viderefordeling av innvilget støtte sier også blant annet at Organisasjonenes interne retningslinjer kan også gi bestemmelser for lagenes bruk av Frifond-midlene. Sentralleddet kan ikke ensidig vedta at lokallag skal bruke tildelte Frifond-midler til å delta på sentralt initierte arrangement, herunder landsmøter og andre faste møter i sentralleddet. Det står altså lokallagene ganske fritt til å bestemme innhold i prosjektene, så lenge formålet oppfylles.

 

Frifondutvalget og klageorganet

Frifondutvalget består av to medlemmer utpekt av NSR-U samt sekretariatsleder, ett av NSR-U-medlemmene leder utvalget. Klageorganet er det samme som landsstyrets arbeidsutvalg (AU); leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder.

 

Helt til slutt minnes det om at da NSR som organisasjon får midler fra Frifond Organisasjon vil det i perioden ikke være mulig for lokallagene å søke direkte til Frifond etter midler.

 

Søknad med budsjett sendes enten elektronisk til nsr@nsr.no eller med vanlig post til NSR, Pb. 173, 9521 Guovdageaidnu. Husk at søknaden må være sekretariatet i hende innen 22. oktober!

Eventuelle spørsmål rettes til sekretariatsleder Thomas Myrnes Nygård på nsr@nsr.no eller +47 988 50 273.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S