!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Om vararepresentanter i sametingsrådet
Det har vært mye oppmerksomhet omkring Geir Tommy Pedersens uttalelser fra Sametingets talerstol om oppnevning av vararepresentanter til sametingsrådet. Gjennom et skriv redegjør NSRs parlamentariske nestleder nærmere for sitt syn i saken og ber samtidig om at man blant Sametingets representanter diskuterer nettopp sak og ikke person.

Publisert: 30.09.2010

Er det rett at sametingsrepresentanter som ikke er direkte valgt inn i Sametinget skal kunne velges inn i sametingsrådet? Dette er et spørsmål som har vakt voldsomme reaksjoner og jeg er forundret over at dette ikke er et legitimt spørsmål i Sametinget.

Jeg vil her først og fremst understreke at jeg aldri har sagt at Alf Isaksen ikke er kvalifisert til å fylle rollen som sametingsråd. Jeg har tvert imot stor respekt for Alf Isaksen og synes han er en dyktig politiker og er sikker på at han vil gjøre en meget god jobb som rådsmedlem under permisjonstiden rådsmedlem Vars har. Jeg tok på forhånd kontakt med Isaksen for nettopp å klargjøre dette, og informerte han om at jeg ville reise spørsmålet om at sametingsrepresentanter som ikke er direkte valgt inn i Sametinget skal kunne bli valgt inn i sametingsrådet. Dette er spørsmålet som ble reist fra min side og hva denne saken egentlig dreier seg om.

For å klargjøre dette er fakta i saken følgende: Ved sametingsvalget i 2009 skulle det samiske folk velge sine 39 representanter til gjerning i Sametinget. Sametingsrådet ble av sametingsplenum valgt av og blant disse. Etter valget velger Arbeiderpartiet og Árja å endre Sametingets forretningsorden til at sametingsrådet ikke lengre er en del av plenum – dette mot NSRs stemmer. Dette medførte at det i Sametinget kom inn 5 vararepresentanter til plenum. Disse 5 er ikke direkte valgt inn i Sametinget av det samiske folk.

Spørsmålet blir da som følger: Skal sametingspresidenten kunne utpeke sitt råd blant Sametingets vararepresentanter? Jeg har ikke påstått at dette ikke skal være mulig, men kun sagt at Arbeiderpartiet ved en rekke anledninger har sagt at rådsmedlemmene skal være valgte sametingsrepresentanter. Dette kunne vært løst ved at sametingspresident Olli oppnevnte et rådsmedlem til rådet blant de direkte valgte representantene, også blant disse finnes det godt kvalifiserte kandidater. Jeg stiller derfor etter min mening et helt legitimt spørsmål til Arbeiderpartiet og Árja – et spørsmål disse velger å ikke svare på. Arbeiderpartiet og Árja prøver å tåkelegge dette prinsipielle synet som mitt spørsmål reiser ved å tillegge mine uttalelser meninger som jeg aldri har hatt. Ved å se på medieoppslagene må man si at de har lykkes godt med denne strategien. Men spørsmålet står fortsatt ubesvart: bør det etter Arbeiderpartiets og Árjas syn prinsipielt være mulig å oppnevne sametingsrepresentanter som er valgt inn som vararepresentanter til sametingsrådet? Mitt syn er ja, mens Arbeiderpartiet tidligere har sagt nei.

Jeg vil avslutte dette innlegget med å kommentere Árjas representant Laila Susanne Vars sine uttalelser om meg der hun bruker ord som umoden. Jeg finner det oppsiktsvekkende at en tidligere visepresident i Sametinget offentlig velger å bruke nedsettende personkarakteristikker om folkevalgte representanter. Vars påstår videre overfor NRK Sámi Radio at jeg har sagt at ”… han (Alf Isaksen) er nærmest som tatt inn fra gata”. Dette har jeg aldri sagt, og jeg ber Vars om å trekke tilbake sine påstander. Jeg har ikke blandet meg inn i hvem Árja ønsker å oppnevne til rådet slik Vars hevder, men kun reist et prinsipielt spørsmål om hvordan sametingspresidenten oppnevner sitt råd. Dette vitner vel om at man ikke ønsker å diskutere sakens kjerne.

Til slutt vil jeg ønske Alf Isaksen lykke til med oppgavene som rådsmedlem.

 

Oppslag i NRK Sámi Radio

Oppslag i Ságat

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Krenkende! av Randi Skum 02.10.2010 01:03
Med lederartikkelen i Sagat vider dette at avisen ikke har forstått hva saken gjelder. Den har aldri omhandlet Alf Isaksen, men prinsipper som AP selv har vedtatt. Problemet er at Ap gang på gang vedtar (eller går i mot) forslag fra NSR. Når det kommer til praksis, handler AP likevel etter de forslag som de selv har gått i mot. Dette gjelder også prinsippet i denne saken. Uttalelsene i Sagat er etter mitt skjønn meget krenkende..Jeg forstår det godt når AP og Arja vil dreie saken til gjelde en krtitikk av Alf Isaksen, når kjernen ligger i at de handler etter regler de selv har gått i mot. Dette er både inkonsekvent og useriøst.
Sametingsrepresentanter skal kunne reise prinsippielle spørsmål i samepolitiske saker av Ann-Mari Thomassen 01.10.2010 12:50
Jeg er skuffet over lederartikkelen i Sagat. Det tilegges personkarakteristikker som jeg mener ikke burde høre hjemme i en lederartikkel i et av de største samiske medieinstitusjoner som vi har. Hvordan skulle det samiske demokratiet utvikle seg til om ikke sametingsrepresentanter skulle kunne reise prinsippielle poltiske spørsmål knyttet til saker som Sametinget behandler. Saka omhandler Sametingets grunnregler og arbeidorden og er selvsagt en samepolitisk sak. Sametingets arbeidsorden står bare posisjonspolitikerne bak og er dermed beklagelig nok bare forankret i overkant av halve Sametinget. Det er derfor helt naturlig at NSRs representanter har prinsippielle spørsmål til et sett regler som bare posisjonen står bak.
Helt enig! av John Harald Skum 30.09.2010 12:03
Jeg må bare si at jeg er helt enig med Geir Tommy her. Det er et viktig prinsipp han har reist. For Alf sitter som representant bare så lenge Vars er i rådet, for dersom det skulle skje at rådet fratrer, så er Vars igjen representant og Alf er vara til Olaf og Laila.
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S